Student III roku prawa, p. Wojciech Wodniak, jako zwycięzca tegorocznego Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Stalowej Woli, reprezentował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na etapie ogólnopolskim, jako jedyny uczestnik z naszej uczelni. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej- Indeckiej odbył się 19 maja 2017 roku, we Frankfurcie nad Odrą, na którym zmierzyło się osiemnastu uczestników reprezentujących pozostałe wydziały prawa w Polsce. Jury, w którego skład wchodziły znamienite osobistości polskiej judykatury, pod przewodnictwem Pani Prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz, zgodnie stwierdziło, że uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali wyjątkowo wysoki poziom, a wyłonienie zwycięzców przysporzyło im wiele trudności.  
Zadaniem uczestników było wcielenie się w przyznane im role procesowe- obrońcy, oskarżyciela bądź pełnomocnika strony oraz wygłoszenie mowy końcowej przygotowanej do wylosowanego wcześniej kazusu. Jury oceniając uczestników brało pod uwagę, poza aspektami merytorycznymi, również w szczególności umiejętności oratorskie i krasomówcze. 
Gratulujemy!
 
Autor: MW
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2017, godz. 08:43 - Małgorzata Wolak