Studia na kierunku TEOLOGIA (jednolite studia magisterskie) odbywają się także w trybie dla ALUMNÓW Wyższych Seminariów Duchownych.

Program studiów studentów alumnów Wyższego Seminarium Duchownego obejmuje 6 lat (12 semestrów) stosownie do wymagań Ratio Studiorum.

Łączna liczba godzin zajęć wynosi dla studentów teologii katolickiej 3.200, dla studentów innych wyznań chrześcijańskich 2.400. Standardy nauczania stanowią część wspólną kształcenia teologicznego dla wszystkich chrześcijańskich studiów teologicznych i obejmują dla studentów teologii katolickiej 1.635 godzin, a dla studentów innych wyznań chrześcijańskich 1.545 godzin.

 

Absolwenci studiów, którzy otrzymują święcenia prezbiteratu, są wszechstronnie przygotowani do pracy duszpasterskiej w parafii i katechetycznej w szkole.

 

  Kandydatów do kapłaństwa prosimy o kontakt z wybranym seminarium:

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2014, godz. 13:14 - Ewa Zięba