Więcej:

ZASADY PRZYJĘĆ

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim

 

  • Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 

20 czerwca 4 września 2017 r. - rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

6 września 2017 r. - egzaminy / rozmowy kwalifikacyjne

8 września 2017 r. - ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

11 22 września 2017 r. - złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie

 

  • Rekrutacja na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

 

20 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. - rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po wcześniejszym złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.

 

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 14:41 - Witalij Rosowski