Seminarium doktoranckie z socjologii ogólnej - makrostruktur społecznych

Seminarium prowadzi
kurator Katedry Makrostruktur Społecznych
ks. prof. Jan Szymczyk

UWAGA!

Zmiana terminów seminarium w semestrze letnim 2007/2008


Konsultacje dla doktorantów:

5 marca, sobota, godz. 12.00, sala C-345

 

Seminarium doktoranckie:
19 kwietnia, sobota, godz. 10.00, sala C-349

 W razie  pytań  prosze kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (macrosociology@gmail.com).
Kontakt z prof. S. Cieślą jest również możliwy tą samą drogą. 

Adres kontaktowy dla doktorantów:
Jan Gałkowski
macrosociology@gmail.com

Autor: Jan Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2008, godz. 14:52 - Jan Gałkowski