4-letnie studia doktoranckie w Instytucie Socjologii KUL

(stacjonarne i niestacjonarne)

 • są dalszym etapem nauki dla studentów, którzy pragną kontynuować kształcenie i przygotować rozprawę doktorską. W czasie studiów student pod kierunkiem profesora przygotowuje rozprawę doktorską.
 • są prowadzone w trybie: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).
 • studenci stacjonarni jako „studeci - stypendyści", otrzymują stypendia doktoranckie i zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie.
 • studenci stacjonarni nie otrzymujący stypendium doktoranckiego zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie.
 • program studiów doktoranckich jest modyfikowany odpowiednio do doświadczeń osób prowadzących oraz potrzeb studentów doktorantów, związanych m.in. z realizacją określonych tematów badawczych.

          Zobacz opis efektów kształcenia

 

Program studiów obejmuje:


Seminarium doktoranckie

Konwersatoria

 • obowiązkowe:

- I rok: "Zarys teorii grupy i zmiany społecznej" w I sem. i "Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych" w II sem.); 

- II rok "Praktyczne aspekty prowadzenia ilościowych badań terenowych w socjologii" w I sem., "Zaawansowane metody analizy danych ilościowych" w II sem.;

- III rok "Newralgiczne problemy polityki społecznej" w I sem., "Współczesne koncepcje metodologiczne w socjologii" w II sem.

- IV rok "Filozofia" w I sem., "Wprowadzenie do analizy tekstów i praktyk dyskursywnych" w II sem.


Egzaminy z wykładów fakultatywnych - tylko w sesji letniej

Zajęcia dydaktyczne

 • udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (stacjonarne i niestacjonarne)
 • praktyki zawodowe (stacjonarne)

 

W roku akademickim 2016/2017 prowadzony jest nabór na następujące seminaria:

 1. Antropologia społeczna - sem. prowadzone przez dr hab. Adama Szafrańskiego, prof. KUL e-mail: adamsz34@wp.pl ; tel. (81) 445-33-52.
 2. Filozofia społeczna – sem. prowadzone przez dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL; e-mail: arkadiusz.jablonski@kul.lublin.pl ; tel (81) 445-33-45.
 3. Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza i socjologia gospodarki - sem. prowadzone przez ks. dr hab. Stanisława Fela, prof. KUL; e-mail: stanfel@kul.lublin.pl ; tel. (81) 445-33-57; (81) 445-33-55.
 4. Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne – sem. prowadzone przez dr hab. Sławomira Partyckiego, prof. nadzw.; e-mail: spartyck@kul.lublin.pl ; tel. (81) 445-33-53.
 5. Socjologia grup etnicznych - sem. prowadzone przez dr hab. Jadwigę Plewko, e-mail: jadwiga.plewko@kul.pl ; tel. (81) 445-33-52.
 6. Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych – sem. prowadzone przez ks. dr hab. Jana Szymczyka, prof. KUL; e-mail: janszymczyk@kul.lublin.pl ;  tel. (81) 445-33-49.
 7. Socjologia partycypacji społecznej - sem. prowadzone przez dr hab. Wiolettę Szymczak, prof. KUL, e-mail: wioletta.szymczak@kul.lublin.pl ; tel. (81) 445-33-52.
 8. Socjologia prawa i prawa człowieka – sem. prowadzone przez dr hab. Krzysztofa Motykę, prof. KUL; e-mail: kmotyka@kul.lublin.pl ; tel. (81) 445-33-01.
 9. Socjologia moralności - sem. prowadzone przez dr hab. Grzegorza Adamczyka, e-mail: grzegorz.adamczyk@kul.pl

 

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

Jakie złożyć dokumenty?

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 01:38 - Tomasz Peciakowski