Wydział Teologii KUL prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w 16 specjalizacjach.
Studia trwają one 4 lata (8 semestrów).
Prowadzą je poszczególne instytuty, specjalizujące się w swoich dyscyplinach:

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016, godz. 14:54 - Ewa Zięba