Archiwum wydarzeń 

 

 

UWAGA! DOKTORANCI PRAGNACY WZIĄĆ UDZIAŁ W II SZKOLE LETNIEJ PROSZENI SĄ W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC O ZGŁOSZENIE KANDYDATUR W SEKRETARIACIE IFP

 

 

 

 

II Transdycyplinarna Szkoła Letnia

 

Morawa k. Strzegomia, 5 – 7 lipca 2012

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z ustaleniami Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich również w tym roku zostanie zorganizowana Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów.

Podstawowe informacje są następujące:

* temat tegorocznej Szkoły brzmi: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci;

* miejsce spotkań - pałac w Morawie koło Strzegomia (ok. 60 km od Wrocławia);

* program zamieszczony jest w załączniku;

* czas – od 5. do 7. lipca 2012 roku, noclegi zarezerwowane zostały na czas 4.-8. lipca;

* większość uczestników nocować będzie w Strzegomiu (4 km od Morawy) i dojeżdżać na zajęcia autobusem;

* wszyscy uczestnicy otrzymają, jak w roku ubiegłym, dyplom poświadczający udział w pracach Szkoły;

* wpisowe wynosi 360 zł (noclegi, wyżywienie, materiały, autobus Strzegom-Morawa-Strzegom), nie obejmuje ono dojazdu z ani powrotu do miejsca zamieszkania;

* przewidujemy udział 60 uczestników z całej Polski, co oznacza, że z jednego Studium Doktoranckiego mogą przyjechać dwie osoby [uwaga: ta liczba nie obejmuje naboru panelistów w trybie konkursowym – zob. niżej], ale ponieważ trudno dziś przewidzieć, ile osób się zgłosi, będziemy tworzyć także listy rezerwowe;

* termin zgłoszeń osób chętnych do udziału w pracach Szkoły upływa 15. maja 2012;

* termin wpłat wpisowego upływa 30. maja 2012, a numer konta podany zostanie w najbliższych dniach;

* każdego dnia po południu pięcioro uczestników będzie miało okazję wystąpienia w „Panelu doktoranckim”; zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia na adres <tsl.morawa@gmail.com> ; osoby, które zostaną zakwalifikowane w tym trybie otrzymają zawiadomienia do 15 maja, a do 30 maja powinny wpłacić wpisowe (bliższe informacje znajdują się w Programie zajęć);

* podobnie jak w ubiegłym roku, planujemy książkowe wydanie wystąpień uczestników II TSL, a dyskusji w postaci płytki.

* informacje dotyczące II Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej zostaną zamieszczone na stronie internetowej, której adres również zostanie w najbliższych dniach podany;

* prosimy o możliwie rychłe rozpowszechnienie informacji o programie i warunkach uczestnictwa w II TSL w środowiskach doktorantów Państwa jednostek.

 

 

Wszelkie pytanie dotyczące strony organizacyjnej należy kierować na adres: Zofia Kortos (zosianka@gmail.com), Joanna Maj (maj.joanna@gmail.com), Berenika Palus (berenikapalus@tlen.pl), Teresa Szostek (tamszostek@wp.pl).

 

Program II_Transdyscyplinarna_Szkola_Letnia_-_program .odt 

 

 

Uwaga doktoranci studiów literaturoznawczych !!!

 

Uruchomione zostało e-konwersatorium prowadzone za pośrednictwem internetu p.t. Teoria i praktyka interpretacji tekstów kultury prowadzone przez p. prof. Mirosławę Hanusiewicz-Lavallee. Konwersatorium ma charakter komparatystyczny, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani problematyką zajęć. Opis_konwersatorium. Kod dostępu można otrzymać w dziekanacie u p. Gabrieli oraz w sekretariacie IFP. Doktoraci, którzy wybrali e-konwersatorium, powinni powiadomić o tym p. prof. Hanusieicz-Lavallee.

Konwersatorium jest obowiązkowe dla doktorantów II roku studiów niestacjonarnych, chyba że uczestniczą oni w konwersatoriach prowadzonych na Uniwersytecie.

O konwersatorium prof. Hanusiewicz-Lavallee przeczytasz więcej tutaj.

 

 

Terminy obowiązkowych konwersatoriów dla studiów III stopnia:


I rok

- konwersatorium prof. Andrzeja Tyszczyka: czwartki o godz. 17:00 w GG-15

- konwersatorium dr. Zygmunta Gałeckiego: czwartki o godz. 17:00 w GG-17

 

II rok

- konwersatorium dr. Henryka Dudy: wtorki o godz. 18:10 w CN-230

 

- e-konwersatorium prowadzone przez prof. Mirosławę Hanusiewicz-Lavallee:

   informacje w sekretariacie IFP

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, godz. 15:21 - Paweł Jarosz