Szkoły doktorskie

 

Uwaga! W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. O koncepcji i zasadach rekrutacji do szkoły doktorskiej na KUL będziemy informować w czerwcu 2019 r.

 

Czytaj więcej - zasady rekrutacji!

 

Czytaj więcej - Wydział Nauk Humanistycznych - dla doktorantów!

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 19:56 - Magdalena Żmudziak