REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2009/2010

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • Studia stacjonarne (dzienne) - tylko dla tych doktorantów, którzy prowadzą zajęcia ze studentami
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - płatne.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia z oceną na dyplomie co najmniej dobry plus (osoba posiadająca dyplom z innej specjalności niż psychologia, nie może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na tym kierunku)
 • złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL w terminie do 31 sierpnia następujących dokumentów:
Podanie o przyjęcie na studia (do nabycia na Portierni w gmachu głównym) wraz ze zgodą osoby prowadzącej seminarium doktoranckie
Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
Aktualne świadectwo chrztu św.
Cztery fotografie
Wypis z dowodu osobistego
Ksero pierwszej i ostatniej strony indeksu (poświadczone)

W przypadku osób duchownych i zakonnych - skierowanie na studia od władz duchownych

Postępowanie rekrutacyjne powinno zakończyć się do dnia 20 września


4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE
W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII KUL

 • stanowią propozycję dla najlepszych absolwentów psychologii, którzy pragną kontynuować edukację i przygotować rozprawę doktorską
 • są realizowane w trybie dziennym i zaocznym
 • obejmują:
  • seminarium doktoranckie,
  • konwersatoria z metodologii badań naukowych, jakościowej analizy danych empirycznych, zaawansowanych metod statystycznych, paradygmatów prowadzenia badań naukowych, funkcji modeli teoretycznych w badaniach psychologicznych, opracowywania tekstów naukowych
  • wykłady monograficzne do wyboru wg preferencji studenta.


KALENDARZ ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

 
               10.10.2009
    14.11.2009
    05.12.2009
    16.01.2010
        20.02.2010
        13.03.2010
        17.04.2010
        22.05.2010


SEMINARIA

 • Psychologia procesów poznawczych - dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
 • Psychologia emocji i motywacji - prof. dr hab. Zbigniew Zaleski
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - prof. dr hab. Leszek Szewczyk
 • Psychologia kliniczna dorosłych - dr hab. Stanisława Steuden
 • Psychologia kliniczna młodzieży - dr hab. Stanisława Tucholska, prof. KUL
 • Psychologia ogólna - ks. dr hab. Zenon Uchnast
 • Psychologia osobowości - prof. dr hab. Piotr Oleś
 • Analiza decyzyjna - prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Andrzej Sękowski
 • Psychologia wychowawcza i psychologia rodziny - prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
 • Psychoterapia i psychologia zdrowia - ks. dr hab. Kazimierz Popielski, prof. KUL
 • Psychologia rehabilitacji Dr hab. W. Otrębski
 • Psychoprofilaktyka patologii społecznej dr hab. Iwona Niewiadomska
 • Psychologia Rozwojowa - dr hab. E. Rzechowska
 • Psychologia społeczna i psychologia religii - dr hab. prof KUL J. Śliwak

 

Plan zajęć studiów doktoranckich Semestr II roku akademickiego 2009-2010

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2010, godz. 14:58 - Julia Sak