Więcej:

ZASADY PRZYJĘĆ

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia II stopnia w języku polskim

 

  • Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 

25 kwietnia - 17 lipca 2017 r. - rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

19 lipca 2017 r. o godz. 10:00 - egzamin / rozmowy kwalifikacyjne

20 lipca 2017 r., godz. 15:00 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

21 lipca – 6 września 2017 r. - złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie

 

  • Rekrutacja na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

 

25 kwietnia - 31 sierpnia 2017 r. - rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po wcześniejszym złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 14:42 - Witalij Rosowski