Wymagania egzaminacyjne - Muzykologia 
studia I stopnia
(nabór na rok akademicki 2016/2017)

 

Egzamin wstępny jest w formie ustnej i składa się z dwóch etapów:

 

Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna - rozpoczyna się od krótkiej autoprezentacji kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Etap II: Sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych - rozpoznawanie słuchowe interwałów i trójdźwięków (akordy durowe i molowe, czterodźwięki septymowe), zaśpiewanie krótkiej melodii solmizacją (5-6 taktów z Małego Solfeża Lasockiego lub Śpiewnika kościelnego Siedleckiego).

 

UWAGA: Jeżeli kandydat nie uczył się dotąd muzyki wówczas winien przygotować krótką wypowiedź (ok. 5 min.) na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki (np. ulubiony kompozytor lub epoka historyczna w muzyce, autorskie spojrzenie na współczsne wydarzenia kulturalne, itp.)

 

Etap III (nieobligatoryjny): Istnieje możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016, godz. 18:15 - Miłosz Aleksandrowicz