REKRUTACJA NA STUDIA PSYCHOLOGICZNE 2008/2009

(stacjonarne jednolite magisterskie)

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO REKRUTACJI

 

  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • zaliczenie na egzaminie maturalnym jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, historia lub matematyka

REKRUTACJA NA STUDIA PSYCHOLOGICZNE 2008/2009

(niestacjonarne jednolite magisterskie)

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO REKRUTACJI


  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • zaliczenie na egzaminie maturalnym jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, historia lub matematyka

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor.


linki ze szczegółami:

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA PSYCHOLOGICZNE

 

JEŻELI JESTEŚ ZDECYDOWANY, ZAREJESTRUJ SIĘ

 


Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010, godz. 11:50 - Liliana Kycia