BIOTECHNOLOGIA

STUDIA I STOPNIA, SPECJALNOŚCI:

 • Biotechnologia przemysłowa
 • Biotechnologia środowiskowa
 • Biotechnologia eksperymentalna

STUDIA II STOPNIA, SPECJALNOŚCI: 

 • Biotechnologia związków bioaktywnych
 • Biotechnologia eksperymentalna

Absolwent Biotechnologii może podjąć pracę w:

 • przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • stacjach hodowli roślin,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.    więcej...

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 12:01 - Iwona Wysk