STUDIA NAD WIEDZĄ

TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH - WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ 

 

   Już po raz czwarty - w gościnnych murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - zapraszamy na cykliczne studium nad wiedzą. Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej Konferencji Naukowej z cyklu "STUDIA NAD WIEDZĄ" pt: "TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH - WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

 

    Celem konferencji jest próba analizy i wyjaśnienia aspektu funkcji wiedzy w sferze publicznej. Wiedza jako konstytutywny element rzeczywistości społecznej jest także tworzywem iluzji. Spotkanie w ramach „Studiów nad wiedzą” ma na celu ukazanie wiedzy różnych aktorów społecznych nierzadko podporządkowanych logice iluzji, czyli różnych sposobów przekraczania granicy zgodności prezentowanych treści z rzeczywistością. Podjęty temat pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, w znacznej mierze poruszającego się w sferze iluzji, ale posłuży także do wzbogacenia dorobku socjologii wiedzy.

 

Proponowane obszary badań:

· wskazanie i opisanie obszarów życia społecznego zdominowanego przez iluzje

· różne formy występowania iluzji społecznych /sfera: działania, intelektu,

  emocji/

· sposoby tworzenia oraz legitymizacji iluzji społecznych

· podmioty tworzące iluzje

· podmioty ulegające iluzji

· iluzje społeczne a scena życia naukowego

· iluzje społeczne a teatr życia politycznego

· iluzje społeczne a arena mass mediów

· funkcje iluzji społecznych

· koszty iluzji społecznych

 

    Na zgłoszenia udziału w konferencji – propozycja tematu i krótkie streszczenie - oczekujemy do 20 października 2011 r. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (do 15 listopada 2011 r.). Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w cyklu wydawniczym "Studia nad wiedzą" po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 

>>> Formularz zgłoszenia (kliknij i pobierz)

>>> Karta noclegów i posiłków (kliknij i pobierz)

Do zobaczenia w grudniu! 

 

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, godz. 03:11 - Tomasz Peciakowski