Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 15:40 - Joanna Wiatr