london-flag-and-skyline-brighter-453099_1920

STUDIA NIESTACJONARNE 

OGŁOSZENIA ORGANIZACYJNE 

 ROK AKADEMICKI 2020/2021

 


Szanowni Państwo, 

poniżej znajdują się kody dostępu na MsTeams do wykładów ogólnouniwersyteckich oraz specjalizacji nauczycielskiej (będą one uzupełniane na bieżąco). Kody te zostały również wysłane na Państwa maile roku. 

Kody dostępu do zajęć - studia niestacjonarne


Szanowni Państwo, Studenci 1. roku BA i MA. Prosimy o zapoznanie się z poniżej załączonym dokumentem przygotowanym przez Sekretariat WNH

Najważniejsze informacje przed rozpoczęciem roku akademickiego dla rozpoczynających studia - Sekretariat WNH (Dziekanat)

 

Spotkania organizacyjne

Spotkania organizacyjne dla pierwszych lat odbędą się 3 października 2020 r. 

 

Studia I stopnia:

Spotkanie organizacyjne

 

3 rok BA - spotkanie rozpocznie się o godzinie 7:30 w sali CTW-202 

 

Studia II stopnia:

Spotkanie organizacyjne

 


HARMONOGRAM ZJAZDÓW STOPIEŃ I & II 2020/2021

I STOPIEŃ

 

II STOPIEŃ

I SEMESTR

I SEMESTR

1.

 

październik

3-4

1.

2.

 

październik

 

3-4

 

10-11

2.

 

10-11

3.

24-25

3.

24-25 -- ZMIANA

4.

listopad

7-8

4.

listopad

7-8

 

5.

 

21-22

5.

21-22

6.

grudzień

5-6

6.

grudzień

5-6

7.

19-20

7.

19-20

8.

styczeń

9-10

8.

styczeń

9-10

9.

23-24

9.

23-24

Zimowa sesja egzaminacyjna: 

28 stycznia – 10 lutego 2021

Zimowa sesja egzaminacyjna: 

28 stycznia – 10 lutego 2021

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna:

15-21 lutego 2021

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna:

15-21 lutego 2021

 

I STOPIEŃ

 

II STOPIEŃ

Terminy zostaną podane wkrótce

Terminy zostaną podane wkrótce

II SEMESTR

II SEMESTR

1.

luty

 

1.

luty

 

2.

marzec

 

2.

marzec

 

3.

 

3.

 

4.

kwiecień

 

4.

kwiecień

 

5.

 

5.

 

6.

 

7.

maj

 

6.

maj

 

8.

 

7.

 

9.

czerwiec

 

8.

czerwiec

 

 

Letnia sesja egzaminacyjna:

 

Letnia sesja egzaminacyjna:

 

Egzamin licencjacki:

Data zostanie ogłoszona

Egzamin magisterski:

 

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna:

 

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna:

 

 

 


 

Adresy mailowe dla poszczególnych lat

Studia niestacjonarne 1. stopnia

 

1. rok: filoangkul2020@gmail.com 

2. rok:   filoangkul2019@wp.pl

3. rok:   filoangkul2018@gmail.com

 

 

Studia niestacjonarne 2. stopnia

 

1. rok:  filoang.ma2020@gmail.com

2. rok: filoang.ma2019@gmail.com

 

Wnioski dla studiów I stopnia

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty

Wniosek o wystawienie faktury

Wnioski dla studiów II stopnia

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty

Wniosek o wystawienie faktury

 

Powyższe informacje oraz wnioski znajdziemy także na stronie

Sekretariatu Wydziału


ROZKŁADY ZAJĘĆ

na rok akademicki 2020/2021

Plany na semestr zimowy 2020/2021 - prosimy o zwrócenie uwagi, który dzień jest zdalny, a który stacjonarny.

Nowe zmiany --> 6.10.2020r. (zaznaczone na żółto)

 

Zmiana terminu zjazdu na studiach II stopnia z 17-18.10 na 24-25.10

 

kierunek stopień sem. rok
I II III specjalizacja pedag.

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

 I  Z

1

2 3  
L        
II Z 1 2 - Specjalizacja nauczycielska
L      

 

oznaczenia: Z - semestr zimowy, L - semestr letni, R - kurs roczny, S- stacjonarny, N - niestacjonarny 


PROGRAMY STUDIÓW 2019/2020

program_1ba_niestacjonarne

program_2ba_niestacjonarne

program_3ba_niestacjonarne

 

program_1ma_niestacjonarne
program_2ma_niestacjonarne

 

 

SPECJALIZACJA PEDAGOGICZNA

 

specjalizacja_pedagogiczna - BA

specjalizacja_pedagogiczna - MA

 


OPIEKUN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

dr Łukasz Borowiec

(Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych)

  


OPIEKUNOWIE ROKU 

1 rok studiów I stopnia - dr Ewelina Mokrosz ewelina.mokrosz@kul.pl   

2 rok studiów I stopnia - dr Łukasz Borowiec  lukbor@kul.pl

3 rok studiów I stopnia - dr Anna Prażmowska anna.prazmowska@kul.pl

 

1 rok studiów II stopnia - dr Sławomir Zdziebko  szdziebko@kul.pl

2 rok studiów II stopnia - mgr Izabela Batyra ixabela@kul.pl

                               

 

 


OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI

 specjalizacja pedagogiczna na studiach I stopnia - dr Tetiana Derkacz-Padiasek tderkacz@student.kul.lublin.pl

specjalizacja pedagogiczna na studiach II stopnia - dr Tetiana Derkacz-Padiasek tderkacz@student.kul.lublin.pl

 

 


 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 12:36 - Iwona Saracyn