SN-winieta2

Studia Norwidiana

ISSN 0860-0562

WSPÓŁWYDAWCA / CO-EDITOR: Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL
KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Piotr Chlebowski (SEKRETARZ / SECRETARY), Józef Fert (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF), Zdzisław Łapiński, Waldemar Okoń, Jadwiga Puzynina, Stefan Sawicki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Zofia Stefanowska, Zofia Trojanowska

Adres Redakcji / Editorial Office Address: Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, ul. Staszica 3, 20-081 Lublin
e-mail: [kontakt]

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2009, godz. 13:15 - Stanisław Sarek