Administracja publiczna

  • Studia doskonalące dla pracowników lub ubiegających się do pracy w administracji rządowej, samorządowej, spółkach komunalnych, zakładach budżetowych itp.

administracja_publiczna

 

Rozwój infrastruktury wiejskiej i modernizacja rolnictwa

  • Studia kwalifikacyjne: kwalifikacje rolnicze wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz. 109).

agriculture1

 

Master of Business Administration

  • Studia doskonalące dla menadżerów i przedsiębiorców z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawnych aspektów działalności biznesowej oraz planowania strategicznego.
  • Studia dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa.

mba

 

Przygotowanie pedagogiczne

  • Studia kwalifikacyjne: do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela, wg Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575 z późn.zm.)

przygotowanie_pedagogiczne

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020, godz. 10:53 - Małgorzata Wolak