Studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sięgają początków powstania uczelni, która rozpoczęła swoją działalność w 1918 r. Obecnie w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji funkcjonują trzy Instytuty: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach: prawo, administracja, prawo kanoniczne, europeistyka oraz studia podyplomowe. Na kierunku prawo prowadzone są studia magisterskie i doktoranckie, zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym, natomiast na kierunku administracja prowadzone są studia w systemie dziennym i zaocznym (I stopnia i II stopnia).

Studia podyplomowe w zakresie administracji – rejestracja stanu cywilnego jako pierwsze w Polsce utworzono w roku akademickim 2008/2009. Inicjatywa ta koresponduje z dążeniem do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce. W ten sposób Wydział będący ważnym ośrodkiem naukowym o ugruntowanej już pozycji, znanym w środowisku zajmującym się rejestracją stanu cywilnego m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji i licznych szkoleń z tej tematyki (m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, 12-14 maja 2004; Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca, 29-30 maja 2007; Sesja naukowa pt. Prawo rodzinne w dobie przemian. Aktualne problemy dotyczące rejestracji stanu cywilnego, 23 października 2009 poszerza ofertę kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego.

Studia stanowią podyplomowe studia administracyjne w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2004 r., nr 161, poz. 1688 ze zm.).

Oferta skierowana jest do:

 • kierowników urzędów stanu cywilnego,
 • pracowników urzędów stanu cywilnego,
 • wszystkich urzędników samorządowych działających w strukturze urzędów gmin, organach nadzoru urzędów wojewódzkich,
 • osób chcących podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego a także zajmować się problematyką rejestracji stanu cywilnego.

usc_inauguracja1_2360

Program studiów obejmuje 190 godzin wykładów i konwersatoriów, w tym zajęcia z prawa, administracji, prawa o aktach stanu cywilnego, psychologii, informatyki i analizy autentyczności dokumentów. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie wykładowców m.in.:

 • sędziowie,
 • adwokaci,
 • notariusze,
 • pracownicy organów nadzoru,
 • wykładowcy delegowani ze Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP,
 • informatycy wdrażający systemy komputerowe z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 

 

Więcej informacji

 • Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
  • Al. Racławickie 14 (s. C-316), 20-950 Lublin, tel. 81 4453996,
   fax 81 4453997, email: centrumsp@kul.pl; godziny pracy sekretariatu: pon.-pt. 9.00-15.00 (przerwa 12-13), sob. 9-12.

Współpraca Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, www.susc.pl

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014, godz. 11:10 - Jacek Twardzik