BANKOWOŚĆ

Studia nie zostaną uruchomione w RA 2015/2016

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów podyplomowych w zakresie bankowego doradcy klienta jest kształcenie pracowników banku, pracujących bezpośrednio z klientami banku, doskonalenie zawodowe doradców klientów banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów.

 

Studia są prowadzone we współpracy z osobami pracującymi w systemie bankowym, a także w różnych instytucjach finansowych.

 

Program studiów obejmuje się m. in. zagadnienia z zakresu rodzajów, kształtu oraz funkcjonowania współczesnych produktów bankowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, technik sprzedażowych i negocjacyjnych oraz zarządzania zespołami sprzedażowymi.

Poza tą wiedzą absolwenci wyposażeni zostaną także w znajomość zagadnień związanych z wybranymi szczegółowymi kwestiami niezbędnymi w pracy wysoko wykwalifikowanego doradcy klienta, dotyczącymi m. in.: metod identyfikacji i mitygacji ryzyka w operacjach z klientami, metod oceny zdolności kredytowej klientów oraz wymogów dotyczących dokumentacji przedsięwzięć gospodarczych mających stanowić przedmiot finansowania przez bank.

Słuchacz będzie miał także okazję zapoznać się z zagadnieniami z zakresu psychologii biznesu, treningu interpersonalnego w biznesie oraz marketingu bankowego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników pionów sprzedaży w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-ów, głównie osób bezpośrednio zajmujących się obsługą klientów lub kierujących zespołami sprzedażowymi, a także kandydatów do pracy na tych stanowiskach, także wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa bankowego oraz pracowników przedsiębiorstw zajmujących się na swoich stanowiskach pracy współpracą z bankami.

Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwenci studiów będą profesjonalnie przygotowani do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy na stanowiskach doradców klientów banków oraz zarządzania grupami doradców w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz w SKOK-ach, także pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach finansowych.

Nabyte przez uczestników studiów wiedza i umiejętności przyczynią się do zwiększenia profesjonalizmu kadry, a co z tym się wiąże wyższej ich efektywności w pracy zawodowej.

Absolwent studiów będzie potrafił: zdiagnozować potrzeby klientów i skonstruować atrakcyjną ofertę w zakresie produktów bankowych, zastosować w praktyce techniki sprzedaży produktów i negocjacji z klientami, ocenić kompletność i jakość dokumentacji formalno-prawnej i finansowej przygotowywanej przez klienta na potrzeby transakcji z bankiem, przeprowadzić wstępną ocenę zdolności kredytowej klientów indywidualnych i korporacyjnych, identyfikować ryzyka występujące w transakcjach zawieranych przez bank z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi.

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1650 zł/semestr

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 13:35 - Magdalena Fara