Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej Wydziału https://www.kul.pl/plany-zajec-studiow-podyplomowych-od-24-pazdziernika-2020,art_92075.html

 

Wszystkie zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywały się online na platformie MS Teams.


Zgodnie z ustaleniami z kierownikiem studiów podyplomowych, zajęcia na II semestrze studiów podyplomowych (w zakresie MBA oraz w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa) będą odbywały się na platformie MS Teams w zespole w którym zajęcia odbywały się w poprzednim semestrze.

Zajęcia zostaną zaplanowane w kalendarzu MS Teams przez kierownika studiów podyplomowych dr Artura Lisa.


Zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie MBA: Marketing i zarządzanie sprzedażą będą odbywały się w dotychczasowym zespole utworzonym przez Panią Dorotę Tokarską.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020, godz. 11:07 - Adam Garbacz