rok akademicki 2013/2014

 

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania, zarządzania i statystycznej analizy danychwychodzą naprzeciw dynamicznym zmianom otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze studiów zdobędą przekrojową wiedzę z szeroko pojętego zagadnienia analizowania danych. Główny nacisk zostanie położony na zastosowanie ogólnie dostępnych jak i wysokospecjalistycznych narzędzi komputerowych ułatwiających analizę danych. Program studiów obejmuje łącznie 240 godzin, w tym aż 190 godzin laboratoryjnych w pracowniach komputerowych. Słuchacze zdobędą umiejętność formułowania i rozwiązania problemów analitycznych z wykorzystaniem takich narzędzi jak Statistica, SPSS, MatLab, Aphelion, MS Excel, MS Access oraz wysoce specjalistycznego oprogramowania Statistica Data Miner i MatLab Image Processing Toolbox. Słuchacze zapoznają się z aktualnymi metodami administrowania danych, przetwarzania obrazów, ochrony danych oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Ponadto w programie zajęć przewidziane są wykłady specjalistów-praktyków z analizy danych oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. Tematyka studiów obejmuje następujące tematy:

 • zarządzanie zbiorami danych,
 • przygotowanie danych na potrzeby analizy statystycznej,
 • statystykę opisową z elementami analizy regresji,
 • zaawansowane techniki analizy obrazów,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • wybrane metody prognozowania,
 • analizę szeregów czasowych,
 • wielowymiarową analizę danych ,
 • data mining,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych,
 • wprowadzenie do analizy obrazów,
 • zaawansowane techniki analizy obrazów,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • zarządzanie i administrowanie bazami danych,
 • podstawy przedsiębiorczości dla branży IT.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 10:02 - Edyta Wronka