AKTUALNOŚCI: 

  

Szanowni Państwo, na prośbę Pani dr Eweliny Świdrak przekazuję poniższą informację.

"Proszę w ramach zajęć i  zaliczenia przedmiotu psychologia społeczna zapoznać się z materiałami i NA ICH PODSTAWIE odpowiedzieć na pytania zaznaczone na żółto pod materiałami. Odpowiedzi proszę przysłać na maila eswidrak@kul.pl. Na podstawie przysłanych odpowiedzi będę oceniała zrozumienie materiału i zastosowanie go w sytuacjach problemowych.
Osoby, które zwracały się do mnie z prośbą o zaliczenie przedmiotu psychologia społeczna proszę o skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wcześniejsze odbycie tego przedmiotu.
Powodzenia
Ewelina Świdrak"

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020 r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

- wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym.

 

Obrona prac dyplomowych 21 marca 2020r. zostaje odwołana. O nowym terminie obrony zostaną Państwo poinformowani po 25 marca 2020r.

 

 

Semestr II roku akad.2019/2020

Zajęcia dla semestru II będą się odbywać w budynku Centrum Transferu Wiedzy w sali CTW - 302

Terminarz_I_semestr.doc agresja

Terminarz_I_semestr.doc konformizm

Terminarz_I_semestr.doc pomaganie

Terminarz_I_semestr.doc poznanie_innych_ludzi

Terminarz_I_semestr.doc poznanie_siebie

Terminarz_I_semestr.doc poznanie_spoleczne-1

Terminarz_I_semestr.doc psychologia_spoleczna_jako_nauka

Terminarz_I_semestr.doc uprzedzenia

Terminarz_I_semestr.doc zadania_na_egzamin

 

Terminarz zjazdów dla semestru II na rok akad. 2019/2020

29 luty/1 marzec
14/15 marzec
28/29 marzec
25/26 kwiecień
9/10 maj
23/24 maj
13/14 czerwiec

 

szczegółowy plan zajęć

plan_zajec_sem_II_2019_2020

 

Instrukcja dotycząca praktyk:

iinstrukcja_-_praktyki

Regulamin_praktyk-1

zaswiadczenie_o_odbyciu_praktyk

 

 

 

Plany zajęć, materiały dydaktyczne, skrypty, tezy: 

  

 

  


  

 Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej: 

  

Instytut Pedagogiki,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
tel. (0 81) 475-93-19
email:
instped@kul.lublin.pl 


  

Dane teleadresowe jednostki obsługującej Studia Podyplomowe: 

  

  

Godz. otwarcia sekretariatu: 

  

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. (81) 445-39-96, fax (81) 445-39-97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-316, C-314

  

pon. - pt . 8:00-15:30

  

  

  

       

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 11:24 - Katarzyna Kujtkowska-Dziadkowiec