• Jeżeli zamierzacie Państwo uczyć przyrody w szkole ponadgimnazjalnej lub podstawowej – zapraszamy na kwalifikacyjne Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum realizujące nowoczesny i atrakcyjny program pt. Przyroda w liceum.
 • Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum mają przygotować nauczycieli do samodzielnego planowania, organizacji i realizacji nauczania przyrody na
  • II etapie kształcenia - klasy 4-6 szkoły podstawowej,
  • IV etapie kształcenia - klasy 2-3 szkoły ponadgimnazjalnej - zgodnie z nową podstawą programową.

 

Dla kogo te studia?

Słuchaczami Studiów mogą być:

 • absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich,
 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • nauczyciele różnych przedmiotów, np. fizyki, biologii, chemii, geografii, a także nauczyciele matematyki, informatyki, techniki, plastyki, historii, filozofii i religii etc.,
 • osoby pracujące lub bezrobotni.

 

Program studiów i interdyscyplinarny zespół
świetnych naukowców i wykładowców

 

 • umożliwiają poznanie aktualnych i ważnych dla rozwoju nauki i cywilizacji zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych humanistycznych m.in. takich jak dyskusje o:
  • początku i ewolucji Wszechświata i życia, człowieka i świadomości, nauki i kultury,
  • biologicznych podstawach procesów poznawczych
  • etycznych kontrowersjach i zagrożeniach związanych z rozwojem nauki;
 • gwarantują zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu współczesnych prób integracji
  • wiedzy przyrodniczej,
  • humanistycznej,
  • filozoficznej,
  • a nawet teologicznej,
 • dają szansę adaptacji zalecanego przez MEN lub skonstruowania i opracowania indywidualnego ambitnego i nowoczesnego programu przedmiotu Przyroda, który, w myśl nowej podstawy programowej ma być realizowany w nieprofilowanych przyrodniczo II i III klasach szkół ponadimnazjalnych.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 12:34 - Andrzej Zykubek