AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi
Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się nastręcza nam wszystkim wiele problemów w życiu osobistym i zawodowym. Wywołuje również poważne konsekwencje dotyczące przebiegu naszych studiów. Zgodnie z zarządzeniem JM Ks. Rektora, zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie zostały zawieszone. Dotyczę to także zajęć na naszych studiach. W związku z powyższym odwołuję dwa najbliższe zjazdy tj. 21-22.03.2020. i 4-5.04.2020. Jednocześnie deklaruję, że wolą moją i prowadzących jest dokończenie zajęć w dotychczasowej formie w miesiącach maj i czerwiec. O ewentualnych terminach zajęć postaram się Państwa powiadomić w stosownym czasie. Wstępnie byłyby to 30-31 05.2020 i 6-7.06.2020. Poinformuję także jeżeli zostaną podjęte decyzje o innej formie naszych zajęć. Dynamika sytuacji powoduje, że trudno obecnie cokolwiek pewnego ustalić. W związku z powyższym przesunięciu ulegną terminy złożenia projektów końcowych i obrony. Określę je kiedy sytuacja to umożliwi. Jednocześnie proszę abyście Państwo w tym czasie intensyfikowali prace nad projektami wykorzystując możliwości kontaktu zdalnego z Promotorami. Powinniśmy dążyć, aby projekty były gotowe jak najwcześniej. Wtedy stosunkowo szybko będziemy mogli zorganizować obronę po zakończeniu zajęć. Wszelkie informacje będę przekazywał Państwu na bieżąco. Życzę wszystkim zdrowia. Pozdrawiam.
Dr Jarosław Kuśpit
Kierownik studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Plan zajęć semestr letni 2019/2020

 

 

  Plan_zajęć_II_semestr

 

 

Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katedra Zastosowań Matematyki

Collegium Jana Pawła II

Al. Racławickie 14/pokój C-528

tel. 81/ 445 35 28

 


Obsługa toku studiów

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. 81/ 445 39 96, fax 81/ 445 39 97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-314

  

poniedziałek - piątek: 8:00-15:30

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020, godz. 11:00 - Jacek Twardzik