AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są już gotowe do odbioru.

 

Do wszystkich Państwa zostały wysłane pocztą tradycyjną blankiety wpłaty za świadectwo.

 

Osoby które chcą, aby wysłać im świadectwo do domu pocztą tradycyjną proszone są o wysłanie emaila z prośbą i wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania na adres email: jacekt@kul.pl


w dn. 10.07.2020 r. (piątek) o godz.18.00 przygotowane zostało dla Państwa spotkanie z Kierownikiem studiów p. dr J. Kuśpitem, on-line na Teams.
Bardzo proszę o sprawdzenie kalendarza Teams  i potwierdzenie swojego udziału. W przypadku braku wiadomości, bardzo proszę o pilne przekazanie informacji na adres e-mail: jedrasik@kul.pl w dniu dzisiejszym do godz. 15.00. Bardzo proszę o uczestnictwo w spotkaniu.
w dn. 11.07.2020 (sobota) w Teamsie mają Państwo wprowadzone wydarzenia: Obrony ZZL.
Bardzo proszę o potwierdzenie swojego udziału.

Szanowni Państwo.

W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, chciałbym podziękować Państwu za sumienne wywiązywanie się z obowiązków słuchacza. Pomimo specyfiki czasu w jakim realizowaliśmy nasze zajęcia. Jest to zgodna opinia wszystkich osób prowadzących z Państwem zajęcia w trakcie studiów. Pozostała nam jeszcze do wykonania praca wieńcząca nasze studia. Projekty, które realizowaliście Państwo pod opieką promotorów na seminariach muszą być zaprezentowane i ocenione. W celu sprawnego przeprowadzenia obron, ustalam następujące zasady:

 • Obrona odbędzie się 11.07.2020 roku poprzez platformę Teams (godzina będzie ustalona dla każdej osoby i zostanie podana w terminie późniejszym).
 • Do dnia 4.07.2020 przesyłacie Państwo jeden egzemplarz projektu do Promotora i do mnie na adres jkuspit@kul.lublin.pl
 • Treść zaakceptowana przez promotora
 • Strona tytułowa według wzorca
 • Na obronę przygotowujecie Państwo prezentację projektu w programie PowerPoint.
 • Czas trwania ok. 5 minut, więc ok. 4-5 slajdów z samymi konkretnymi zagadnieniami (Charakterystyka problemu, pytania problemowe, wykonane działania, wnioski i rekomendacje)
 • Treść i formę prezentacji uzgadniacie Państwo z promotorem.
 • Treść i forma podlega ocenie przez Komisję.
 • Prezentację proszę przesłać do 4.07.2020. na adres: jkuspit@kul.lublin.pl
 • Obrona będzie przebiegała w sposób następujący:
 • wyznaczonej godzinie logujecie się Państwo na Teams i nawiązujemy kontakt z całą komisją (promotor, recenzent, przewodniczący, kierownik)
 • udostępniacie Państwo swoją prezentację członkom komisji online (proszę to opanować)) i przez 5 minut charakteryzujecie projekt
 • Następnie odpowiadacie na ewentualne dodatkowe pytania dotyczące projektu
 • Wyłączacie się na chwilę (tajna część obrad komisji)
 • Powtórnie zostajecie Państwo zaproszeni na spotkanie i łączycie się w celu poinformowania o ocenie
 • Ocena końcowa studiów będzie uwzględniała: średnią ocen w trakcie studiów, ocenę projektu i ocenę prezentacji.
 • Aspekty techniczne:
 • Musicie Państwo posiadać komputer (laptopa) z kamerką i mikrofonem (mieliście już Państwo zajęcia na Teams, więc znacie wymogi oprogramowania i sprzętu)
 • Dla pewności (gdyby połączenie zostało zerwane) proszę wraz z prezentacją przesłać do mnie swój numer telefonu (te informacje usunę po obronie)
 • Na wszelki przypadek dobrze byłoby również gdybyście zainstalowali sobie Państwo aplikację Teams w telefonie (zawsze można potem usunąć a będziemy mieli kanał awaryjny)
 • 07.2020. o godz. 18.00. zrobimy sobie krótkie łączenie próbne aby sprawdzić, czy wszystko działa
 • Proszę zrobić skan na pulpit do udostępnienia, lub powiększone ksero dowodu osobistego. W trakcie obrony musimy potwierdzić Państwa tożsamość a jakość obrazu i rzeczywista wielkość dowodu powodują, że jest to często trudne.
 • Do dyplomów nic Państwo już nie składacie (wyjątkiem jest opłata za dyplom ale tą informację otrzymacie Państwo z UCRK
 • Dyplomy powinny być Państwu wystawione w przeciągu 30 dni ale mam nadzieję, że uda się to zrobić wcześniej.

 

Z wyrazami szacunku

Kierownik Studiów podyplomowych ZZL

Dr Jarosław Kuśpit

 

 

 

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Rektora KUL musimy dokończyć nasze studia w formie zdalnej. Aby przeprowadzić to sprawnie ustaliłem z prowadzącymi spotkania przez trzy kolejne weekendy. Postaramy się również wybrać takie metody kontaktu, które będą dla Państwa jak najbardziej przyjazne i nie wymagające wielu dodatkowych działań. Przed każdymi zajęciami będę Państwa informował o tym co trzeba zrobić aby uczestniczyć w zajęciach. Prowadzący wyjaśnią Państwu jak będą przebiegać poszczególne spotkania oraz warunki zaliczenia.

Plan zajęć w trakcie poszczególnych zjazdów wygląda następująco:

 

Szanowni Państwo, zgodnie z Państwa sugestią dokonaliśmy zmian w planie zajęć.

 

30.05.2020.

9.00.-12.00. Zarządzanie kompetencjami mgr Małgorzata Skorupska – wykład E

12.45.-17.15. Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi mgr Małgorzata Bogdanowicz - wykład E

 

31.05.2020.

7.30.-9.00. Seminarium-projekt Prof. dr  hab.. Marek Pawlak, dr Monika Wawer Zbo

9.00.-12.00. Zarządzanie kompetencjami mgr Małgorzata Skorupska – wykład E

12.45.-15.45. Zarządzanie kompetencjami mgr Małgorzata Skorupska – wykład E

 

6.06.2020.

8.15.-12.00. Szkolenie i rozwój pracowników dr Maria Sidoruk - konwersatorium Zbo

12.45.-16.30. Szkolenie i rozwój pracowników dr Maria Sidoruk - konwersatorium Zbo

 

7.06.2020.

7.30.-9.00. Seminarium-projekt Prof. dr  hab.. Marek Pawlak, dr Monika Wawer Zbo

9.00.-12.00. Controling kadrowy mgr Andrzej Ponczek - wykład E

12.45.-15.45. Controling kadrowy mgr Andrzej Ponczek - wykład E

 

20.06.2020.

8.15.-12.00. Negocjowanie i zarządzanie konfliktami dr Monika Wawer - konwersatorium Zbo

12.00.-13.30. Seminarium-projekt Prof. dr  hab.. Marek Pawlak, dr Monika Wawer Zbo

 

21.06.2020.

9.00.-12.00. Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi mgr Wojciech Skital- ćwiczenia Z

12.45.-15.45.Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi mgr Wojciech Skital-ćwiczenia Z

 

Oczywiście kwestie przerw, zasad uczestnictwa w poszczególnych zajęciach będziecie Państwo ustalać z prowadzącymi.

 

 

Mam nadzieję, że w czasie przerwy w zajęciach zintensyfikowaliście Państwo pracę nad projektami i są one na końcowym etapie. Ustalam termin złożenia projektów na 26.06.2020. Obrony (prawdopodobnie również zdalnie) planuję przeprowadzić na początku lipca. Ale szczegóły w tym zakresie podam państwu w późniejszym terminie.

Pozdrawiam serdecznie

 

Dr Jarosław Kuśpit

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katedra Zastosowań Matematyki

Collegium Jana Pawła II

Al. Racławickie 14/pokój C-528

tel. 81/ 445 35 28

 


Obsługa toku studiów

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. 81/ 445 39 96, fax 81/ 445 39 97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-314

  

poniedziałek - piątek: 8:00-15:30

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020, godz. 15:13 - Jacek Twardzik