SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Ks. Jerzy ADAMCZYK (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu),

Struktura organizacyjna niższego seminarium duchownego; s. 7-30; pdf

Streszczenia

 

Anna HAŁADYJ (KUL),

Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku; s. 31-51; pdf

Streszczenia

 

Grzegorz MAROŃ (Uniwersytet Rzeszowski),

Odwołanie do Maryi w polskim prawie; s. 53-79; pdf

Streszczenia

 

Ks. Krzysztof MIKOŁAJCZUK (KUL),

Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny; s. 81-106; pdf

Streszczenia

 

Piotr MOŻYŁOWSKI (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu),

Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego; s. 107-124; pdf

Streszczenia

 

Dorota STOLAREK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis; 125-140; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Ewelina BACHERA, Hanna CHMIELEWSKA (Uniwersytet Śląski),

Dziecko zeznaje – różne kraje, różne ujęcia; s. 143-159; pdf

Streszczenia

 

Galyna KOVALYK (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki),

Służebność w Hetmanacie a prawo rzymskie; s. 161-172; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. (opublikowana w Dzienniku Ustaw Republiki Włoskiej nr 166 dn. 19 lipca 2011 r.), Ustanowienie Organu ochrony praw dzieci i młodzieży (tłum. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu); s. 175-1836; pdf

 

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2015, ss. 195 (rec. Jerzy Flaga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s.187-193; pdf

 

Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski (red.), Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 187 (rec. Tomasz Dąbrowski, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna); s. 194-197; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Nadzór i kontrola w administracji samorządowej, 20 kwietnia 2015 r. (Kamil ManiaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 201-205; pdf

 

Prawo cywilne – wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 206-208; pdf

 

XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, Mateusz Jan Gabryel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 209-210; pdf

 

Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r. (Mateusz Jan Gabryel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 211-213; pdf

 

Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 8 maja 2015 r. (Kamil Mania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 214-220; pdf

 

Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa konferencja konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r. (Wojciech Wytrążek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 221-223; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); s. 227-230; pdf

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 10:31 - Monika Popek