SPIS TREŚCI:

 

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

ks. Jerzy ADAMCZYK (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu),

Kolędowa wizyta duszpasterska. Aspekt prawno-pastoralny; s. 7-36; pdf

Streszczenia

 

Jan DYTKO (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Decyzja administracyjna jako forma sprawowania nadzoru nad uchwałami organów stanowiących instytutu badawczego; s. 37-56; pdf

Streszczenia

 

Katarzyna KACZMARCZYK-KŁAK (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa),

System rządów w Polsce w latach 1918-1922; s. 57-80; pdf

Streszczenia

 

Brygida KUŹNIAK (Uniwersytet Jagielloński), Ihor ZEMAN (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki,  Ukraina),

Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynardoowych; s. 81-94; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Tymon MARKIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Sposoby inicjowania postępowania prywatnoskargowego; s. 97-111; pdf

Streszczenia

 

Sławomir ZWOLAK (Uniwersytet Rzeszowski),

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501; s. 113-123; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki między Rządem Państwa Izrael i Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Hanoi, 24 stycznia 1996 r. (tłum. Agata Szwed); s. 127-129; pdf

 

Umowa między Rządem Republiki Turcji i Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie turystyki, Ankara, 25 sierpnia 2004 r. (tłum. Agata Szwed); s. 131-133; pdf

 

RECENZJE

 

Marek Mozgawa (red.), Samobójstwo, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 439 (rec. Zuzanna B. Gądzik, KUL); s. 137-142; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Aktualne problemy administracji publicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23 września 2017 r. (Wojciech Wytrążek, KUL); s. 145-147; pdf

 

NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 18 października 2017 r. (ks. Adam Jaszcz, KUL); s. 149-154; pdf

 

Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 8 listopada 2017 r. (Lidia Fiejdasz-Buczek, KUL); s. 155-160; pdf

 

Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 10 listopada 2017 r. (Miłosława Malinowska, KUL); s. 161-164; pdf

 

Relacje Kościół–Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r. (Agnieszka Romanko, KUL); s. 165-166; pdf

 

Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 13 stycznia 2018 r. (Agnieszka Romanko, KUL); s. 167-168; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec – wrzesień 2017 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik, KUL); s. 171-174; pdf

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 10:16 - Monika Popek