Studia I stopnia w IFR KUL oferują bogatą ofertę zajęć w ramach bloku ćwiczeń z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  (fonetyka, konwersacja, kompozycja, gramatyka). Proponujemy również kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii i kultury Francji. Ponadto oferujemy już od I roku naukę drugiego wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z trzech obowiązkowych seminariów licencjackich: literackiego, językoznawczego lub kulturoznawczego, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

 

Zasady rekrutacji
 
                   Plan studiów
 
                                        Rozkład zajęć
          
                                                                Licencjat
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2018, godz. 09:56 - Edyta Kociubińska