Studia_z_przyszloscia

 

Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ dla studiów magisterskich na kierunku Filologia romańska

 

 

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci studiów II stopnia IFR uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowe dla wszystkich studentów II stopnia są także zajęcia stanowiące podstawę do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego. Fakultatywne są natomiast zajęcia poświęcone dydaktyce nauczania drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego i włoskiego).

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

 

                Plan studiów  

      

                               Rozkład zajęć

                                                        Magisterium

 

 

Regulaminy obowiązujące w roku ak. 2018/19:

 

Regulamin praktyk nauczycielskich_Filologia romańska.pdf

 

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych z języka francuskiego i włoskiego/hiszpańskiego.pdf

                                                     

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 16:54 - Edyta Kociubińska