• Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
  na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

serce_poradnia_2012.jpg

Ośrodek oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną studentom, a także najbliższym członkom ich rodzin, przeżywającym różnego rodzaju problemy i trudności.

Zakres udzielanych porad:

- dr Danuta Grzesiak-Witek - diagnoza i terapia zaburzeń mowy, wad mowy (np. dyslalia, alalia, dysglosja, dyzartia, afazja, oligofazja, mutyzm, schizofazja i inne); pomoc w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, przywracanie funkcji językowych, jakie zostały utracone wskutek różnych przyczyn;

- dr Magdalena Łuka - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych, pomoc w poruszaniu się na rynku pracy;

- dr Magdalena Ruszel - stres, sytuacje trudne, doradztwo zawodowe, terapia krótkoterminowa

- dr Justyna Truskolaska - trudności szkolne i wychowawcze

- mgr Paweł Witek - pomoc dzieciom i młodzieży w eliminowaniu niedostosowania społecznego, mediacja sądowa oraz działania kuratora sądowego w zakresie resocjalizacji i terapii uzależnień cywilizacyjnych.

Dyżury:

dr Danuta Grzesiak-Witek    wtorek: 11.45 - 12.30
dr Magdalena Łuka   urlop
dr Magdalena Ruszel    poniedziałek: 17.20 – 18.20
dr Justyna Truskolaska   piątek: 15.00 - 15.50
mgr Paweł Witek    czwartek: 19.00 - 20.00

 

 

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)


STUDENCIE, jeżeli:

 - szukasz w życiu określonego celu;

 - chciałbyś porozmawiać z kimś doświadczonym o swojej przyszłej pracy zawodowej;

 - szukasz swojej ścieżki zawodowej;

 - interesuje Cię wiele spraw, problemów i nie do końca wiesz, czym chciałbyś się zajmować zawodowo;

 - chciałbyś łączyć teorię z praktyką;

 - jesteś nastawiony na zmiany;

 - chciałbyś skonsultować prowadzone przez siebie badania naukowe;

 - szukasz pomysłów na samorealizację i własny rozwój;

 - szukasz pomysłów na napisanie ciekawej pracy licencjackiej lub magisterskiej;

 - nie wiesz, jak pisać list motywacyjny oraz CV;

 

TO TRAFIŁEŚ POD WŁAŚCIWY ADRES. SPECJALIŚCI Z CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ CZEKAJĄ WŁAŚNIE NA CIEBIE. PROFESJONALMNIE POMOGĄ CI Z SUKCESEM IŚĆ DO PRZODU.

ZAPRASZAMY!

ABSOLWENCIE, jeżeli:

 - chciałbyś poprawić jakość wykonywanej przez siebie pracy zawodowej;

 - chciałbyś zmienić swoją pracę zawodową;

 - czujesz się przemęczony i wypalony zawodowo;

 - nie wiesz, jak uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia;

 - masz trudności w relacjach z dziećmi, młodzieżą lub ze współpracownikami;

 - szukasz pomysłów na dalsze doskonalenie swojej ścieżki życiowej;

 - nie wiesz, jak korzystać z możliwości uzyskania współfinansowania studiów   podyplomowych i kursów z EFS;

 - masz trudności w zakładaniu własnej firmy w ramach projektu 6.2 EFS;

 - nie wiesz, jakie instytucje i urzędy w Polsce posiadają wakaty;

 - masz trudności w poszukiwaniu pracy przez Internet poprzez przeglądanie BIP oraz innych ogłoszeń prasowych;

 - nie wiesz, na czym polega telepraca i jak przebiega;

 - nie wiesz, jakie kwalifikacje i umiejętności należy posiadać w służbach mundurowych;

 

TO JESTEŚ NA DOBREJ DRODZE ROZWIĄZANIA SWOICH PROBLEMÓW. WYSTARCZY WSTAPIĆ DO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. TWOJA CHĘĆ ZMIANY I NASZ PROFESJONALIZM ODMIENIĄ TWOJE ŻYCIE.

ZAPRASZAMY!

 

CAZ Przyjmuje bezpłatnie studentów i absolwentów po wcześniejszym zgłoszeniu rejestracyjnym w Instytucie Pedagogiki, pod numerem telefonu: 15 642 25 58. Rejestracja jest codziennie, w godzinach: 9:00 – 15:00.

Kierownikiem CAZ jest dr Magdalena Ewa Ruszel.

Spotkania z pracownikami Centrum odbywają się w dniach ich pobytu w Stalowej Woli. Szczegółowe informacje na temat dnia i godziny spotkania z pracownikiem Centrum osoba zainteresowana uzyskuje podczas rejestracji.

Rejestrujący się (Klient CAZ) powinien wskazać przy rejestracji problem / cel wizyty w CAZ w celu zarejestrowania go do odpowiedniego pracownika.

 

W ramach CAZ istnieje możliwość rejestracji do następujących pracowników:

Ks. Dra Jerzego Dąbka

Dr hab. Edmunda Juśko

Dr Magdaleny Łuki

Dr Magdaleny Ewy Ruszel

Dr Ewy Sęk

Mgr Pawła Witka

 

Zadania Centrum Aktywizacji Zawodowej są:

 1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
 2. Kompleksowe doradztwo zawodowe.
 3. Inspiracja zawodowa klientów Centrum.
 4. Wsparcie w sytuacjach trudnych w pracy zawodowej.
 5. Wsparcie psychologiczne i pomoc w sytuacji wypalenia zawodowego.
 6. Pomoc w odkrywaniu własnego potencjału przez klientów Centrum.
 7. Udzielanie wskazówek w poszukiwaniu pracy.
 8. Udzielanie informacji na temat specyfiki pracy w poszczególnych zawodach.
 9. Udzielanie informacji na temat instytucji i urzędów posiadających wakaty w Polsce.
 10. Pomoc w poszukiwaniu pracy przez Internet i poprzez BIP.
 11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli.

CAZ_ilustracja.jpg

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2012, godz. 07:53 - Mirosław Rewera