Aktualnie struktura Instytutu Filologii Klasycznej opiera się na 3 autonomicznych naukowo katedrach, samodzielni pracownicy tworzą Radę Naukową Instytutu, jednostką zaś kieruje i pracę katedr koordynuje Dyrektor Instytutu. ifk

 

Kadra Instytutu Filologii Klasycznej podczas pożegnania odchodzącej

na emeryturę Pani dr hab. Jolanty G. Malinowskiej

(11 października 2016).

 

Od lewej:

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

dr Iwona Wieżel

dr hab. Ewa Osek

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

dr hab. Jolanta G. Malinowska

dr Katarzyna Kołakowska

dr hab. Andrzej Budzisz

dr Agata Łuka

mgr Natalia Turkiewicz

dr Małgorzata Górska

 1. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

dr Marian Babiński.

 

 

*******

W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone są następujące rodzaje studiów:

 1. Filologia klasyczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie).
 2. Filologia klasyczna - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
 3. Filologia - sinologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie).
 4. Filologia - sinologia - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
 5. Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne (doktoranckie) - w dziedzinie literaturoznawstwa. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI:

SERWIS REKRUTACYJNY

 

 

 

*******

 

Co roku Instytut Filologii Klasycznej, przy szczególnym zaangażowaniu Pracowników Katedry Filologii Greckiej, organizuje w Grecji warsztaty połączone z objazdem naukowym, w których udział biorą Pracownicy, Doktoranci i Studenci IFK.

 

 

likavitos

Uczestnicy warsztatów na wzgórzu Likavitos - 2016 r.

 

eleuzis 

Eleuzis - 2016 r.

 

 

 

 

 

*******

 

Katedra Sinologii co roku w semestrze letnim zaprasza na Dzień Chiński, czyli wydarzenie promujące język i kulturę Chin w ramach kierunku Filologia - Sinologia. Organizatorzy - Pracownicy i Studenci Sinologii - oferują wiele atrakcji:

-warsztaty z języka chińskiego,

-naukę kaligrafii chińskiej,

-prezentacja muzyki i pieśni chińskich,

-degustację kuchni chińskiej

-pokazy tradycji i zwyczajów (m.in. Taniec Smoka) i wiele innych.

 

smok_2

Taniec Smoka w wykonaniu Studentek Sinologii - 11 maja 2016 r.

 

smok_1

 

 

 

 

 

*******

 

Instytut Filologii Klasycznej realizuje profil studiów humanistycznych z zakresu filologii klasycznej. Przedmiotem badań jest więc język i literatura grecka oraz rzymska, jak również cała kultura materialna i duchowa, która stanowi środowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znajduje się również piśmiennictwo i kultura wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Najogólniej rzecz ujmując, Instytut zajmuje się badaniem i recepcją kultury klasycznej, która stała się fundamentem całej współczesnej cywilizacji europejskiej. W związku z tym w Instytucie prowadzone są badania obejmujące swym zakresem następujące obszary badawcze:

 

 • antyczna literatura grecka (epos grecki, starożytny dramat grecki, grecka literatura filozoficzna, poetyka i retoryka starożytna, starożytne przyrodoznawstwo, druga sofistyka),
 • literatura rzymska (poezja okresu augustowskiego, historiografia rzymska),
 • łacińska literatura średniowieczna i nowożytna (renesans, barok),
 • literatura starochrześcijańska (literatura Nowego Testamentu oraz pisarze wczesnochrześcijańscy), pisarze chrześcijańscy późnego antyku
 • językoznawstwo antyczne i ogólne.

 

W roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Filologii Klasycznej otwarto Katedrę Sinologii. Ruszyły wówczas studia I stopnia z filologii-sinologii. W roku akademickim 2015/16 ruszyły natomiast studia II stopnia na tym kierunku. 

 

 

Działalność naukowa pracowników Instytutu znajduje wyraz w licznych publikacjach, stanowiących istotny wkład w rozwój badań nad Antykiem. Specyfiką tych badań jest szczególne zainteresowanie myślą religijną starożytnych pisarzy, badania nad literaturą chrześcijańską oraz językiem Nowego Testamentu. Ważnym działem aktywności naukowej Instytutu były i są tłumaczenia literatury antycznej oraz wczesnochrześcijańskiej, a także wydawnictwo łacińskich tekstów renesansowych. Prowadzone badania interdyscyplinarne, dotyczące literatury greckiej i łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chrześcijańskiej oraz jej powiązań z Antykiem pogańskim, dają nowe spojrzenie na ciągłość tradycji literackiej.

 

 
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 12:23 - Natalia Turkiewicz