TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

_______________________________________________

                                                                                                    

KATEDRA DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

STUDIA Z POLONISTYCZNEJ TEORII KSZTAŁCENIA

 

POD REDAKCJĄ 

 

SŁAWOMIRA JACKA ŻURKA 

 

 

 

 

 

okladka_literatura

 

TOM I

 Literatura emigracyjna w szkole, red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2008, ss. 233
[recenzenci: dr hab. prof KUL Roman Doktór, dr Anna Frajlich]

 

 

 

 

 [powiększ]

 

 

marzec_okladka 

TOM II 

Magdalena Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego, Lublin 2009, ss. 206
[recenzenci: dr hab. prof UŁ Barbara Bogołębska, dr hab. prof. KUL Sławomir Jacek Żurek]

 

 

 

 

 [powiększ

 

 

Etyka nauczyciela 

 

TOM III 

Etyka nauczyciela, red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2011, ss. 281
[recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, ks. dr hab. prof KUL Alfred Wierzbicki]

 

 

 

 [powiększ

 

 

 

polskosc

 

 

TOM IV 

Polskość ponad granicami, red. Grażyna Czetwertyńska, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2011, ss. 260

[recenzenci: prof. dr hab. Roman Doktór, prof. dr hab. Piotr Wilczek] 

 

 

 

 [powiększ

 

  

TOM V

 

Anna Adamczuk-Stęplewska, Polska literatura najnowsza (1989-2009)
w szkole
, Lublin 2012, ss. 254

[recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek] 

 

 

 

 


 

 

TOM VI

Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze,
red. Sławomir Jacek Żurek, Anna Adamczuk-Stęplewska, Lublin 2012, ss. 265

[recenzenci: prof. dr hab. Roman Doktór, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska]

 

 

 

 

 

 

  

TOM VII

Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013, ss. 298
[recenzenci: dr hab. Grażyna Legutko, dr hab. prof. KUL Jakub Aleksander Malik]

 

 

 

 

 

 

 

TOM VIII

Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature,
ed. Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2014, ss. 454
[reviewer: prof. Dariusz Rott]

 

 

 

 

 

 

 

TOM IX

Religia w edukacji polonistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka,
Lublin 2015, ss. 317
[recenzenci: dr hab. prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska,
dr hab. Cezary Zalewski]

 

 

 

 

 

 

  

TOM X

Natalia Grabska, Polonistyczna zasada indywidualizacji. Studium empiryczno-teoretyczne, Lublin 2016, ss. 217

[recenzenci: dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki,
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa]

 

 

 

 

 

 

  

TOM XI

Agnieszka Kopacz, Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej
na poziomie ponadgimnazjalnym
, Lublin 2017

[recenzent: dr Aleksandra Dziak]

 

 

 

 

 

 

 

TOM XII

 

Magdalena Marzec-Jóźwicka, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017, ss. 302

[recenzenci: prof. dr hab. Roman Doktór, dr hab. Ewa Ogłoza]

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 20:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka