POLONISTYCZNE STUDIA ZAOCZNE

Instytut Filologii Polskiej KUL
zaprasza na studia niestacjonarne magisterskie (II stopnia)

Przyjmujemy kandydatów:
po licencjacie (konkurs dyplomów) na pierwszy rok dwuletnich studiów magisterkich.

Zajęcia w systemie zjazdów piątkowo-sobotnich (od popołudnia w piątek)

Koszt semestru wynosi 1500 zł.

Gwarantujemy znakomitych wykładowców i atrakcyjny program, uwzględniający unikalny profil humanistyczny KUL - najstarszego uniwersytetu prywatnego w Polsce.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Instytucie Filologii Polskiej (Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, Collegium Humanisticum p. 214)
oraz w Dziale Toku Studiów KUL, p. 137, tel. (081 445 41 73,081 445 41 74,081 445 41 75)

Uwaga! Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na rok akadmicki 2008/2009 została otwarta. Limit przyjęć wynosi 25 osób.
Autor: agjar
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, godz. 12:22 - Agnieszka Jarosz