GRATULUJEMY DOSTANIA SIĘ NA STUDIA W KUL!

By prawidłowo wypełnić ankietę osobową dla kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów w KUL w roku akademickim 2005/2006 w części E dotyczącej wyboru języka obcego, zapoznaj się z tabelą samooceny a następnie wykonaj test kwalifikacyjny z języka (języków) którego (których) chciałbyś się uczyć w KUL.

  1. Kandydaci zakwalifikowani na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne zaznaczają 1 lub 2 języki, jeżeli ich naukę pragną rozpocząć na I roku studiów.
  2. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów na kierunki: filologia klasyczna, germańska, słowiańska, matematyka, informatyka, architektura krajobrazu i ochrona środowiska mogą wybrać tylko język angielski (studenci filologii germańskiej i słowiańskiej rozpoczną lektorat na II roku studiów).
  3. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów na kierunki: filologia romańska i angielska nie wybierają lektoratu języka nowożytnego.
  4. Możliwość wyboru języka włoskiego dotyczy wyłącznie Kandydatów z Wydziału Teologii.
Testy kwalifikujące w formie drukowanej są dostępne również w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL (p. 229 w Gmachu Głównym) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.30.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2006, godz. 09:27 - spnjo