STYCZEŃ 2010

 

 80110nikodemowicz  

8 stycznia

Prof. Andrzej Nikodemowicz honorowym obywatelem Lublina

  01_07_nikodemowicz_170
 

12-13 stycznia

Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Instytut Historii KUL zorganizowali konferencję naukową pt. Rok 1863. Z pola walki na Sybir

   
 

13 stycznia

Ukazał się nowy numer kwartalnika ETHOS, wydawanego przez Instytut Jana Pawła II KUL. Wiodącym tematem obszernego, podwójnego tomu są "Obliczach emigracji".

  01_13_etos_170
 

13 stycznia

Studenci Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii KUL zorganizowali Dzień Kulturoznawcy: „Kultura i dyplomacja kulturalna”.

   
 

13 stycznia

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union” (Europa jako imperium: natura poszerzonej Unii Europejskiej) z udziałem Jana Zielonki, politologa, profesora Uniwersytetu w Oksfordzie (St Antony’s College).

   


14 stycznia

Instytut Leksykografii oraz Towarzystwo Naukowe KUL zorganizowali spotkanie promujące XIII tom Encyklopedii Katolickiej. Tom XIII (modlitwa-notyfikacja) zawiera 1711 haseł, w tym 602 biogramy osób, które odegrały istotną rolę w dziejach Kościoła powszechnego, zrealizowanych przez 426 autorów. 

Encyklopedia, zachowując dotychczasowy charakter, kładzie większy nacisk na hasła przedmiotowe, realizowane wieloaspektowo. Zgodnie z aktualnymi założeniami metodologicznymi zagadnienia teologiczno-filozoficzne są naświetlane także z perspektywy historyczno-społecznej, a moralne korzystają z osiągnięć psychologii i socjologii. Podobnie w kwestiach religijnych nie ogranicza się do ukazywania jedynie stanowiska katolickiego, prezentuje również doktrynę innych wyznań chrześcijańskich, a także zagadnienia dotyczące religii pozachrześcijańskich. Tego rodzaju ujęć komplementarnych nie znajdzie się w popularnych encyklopediach internetowych ani coraz liczniejszych tłumaczeniach obcych leksykonów.
   
   

19 stycznia
65 rocznica rozwiązania Armii Krajowej

organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych, Zarząd Okręgu Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

   
 

19 stycznia

na zaproszenie Instytutu Historii KUL wykład pt. „Biały wywiad i historia. Znaczenie historiografii w praktycznej analizie stosunków międzynarodowych” wygłosił dr Wojciech Zajączkowski, Ambasador RP w Rumunii.

   
 

20 stycznia

Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował konferencję naukową pt. W drodze do jedności. 100-lecie ruchu ekumenicznego z udziałem duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich.

   
 

20 stycznia

Choinka dla dzieci prac. KUL.

   
     Spotkanie z fotografią: Tomasz Tomaszewski    
   

28 stycznia

na Kul-u odbyła się pierwsza część II etapu XXVIII Olimpiady Języka Łacińskiego. Do eliminacji zakwalifikowało się 49 uczniów z 14 liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego.

   
     

20-29 stycznia

w duchu solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi na Haiti społeczność akademicka KUL zorganizowała zbiórkę datków do puszek.

 
   

31 stycznia

Spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników KUL.