3 stycznia
rozpoczął się organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL przy współpracy z University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) program Comparative Politics of the New Europe – Poland.
Tydzień w Lublinie, jako rozwinięcie swoich studiów w USA, spędziło osiemnaścioro studentów wraz z profesorami Kennethem Kempem i Stevenem Hoffmanem. Wypełniły go wykłady, spotkania, zwiedzanie miasta i okolic. Wykłady wygłosili m.in. abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski, Krzysztof Stanowski, wiceminister spraw zagranicznych, Andrew Paul, attache ds. kulturalnych Ambasady USA w Polsce, Jacek Welter dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Program był kontynuowany przez kolejne trzy tygodnie na Ukrainie, Litwie i Białorusi.
Podobny projekt, dla University of St. Thomas, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL realizowała w roku 2007. Przed rokiem natomiast przeprowadzono miesięczny program zatytułowany John Paul II in His Polish Context, którego kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku.  
     
9 stycznia
w Niedzielę Chrztu Pańskiego w Kościele Akademickim KUL została odprawiona uroczysta msza św. w intencji całej społeczności akademickiej KUL, przyjaciół, absolwentów i dobrodziejów (żyjących i zmarłych), która była transmitowana za pośrednictwem TVP Polonia. Eucharystii przewodniczył abp Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL.  
 
10 stycznia
w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z historii sztuki, „Aktualność sztuki” wykład pt. „Aktualność dadaizmu” wygłosiła dr Paulina Zarębska.  
 
  13 stycznia
odbyło się seminarium otwarte pt. „Autonomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi”, z udziałem prof. Andrzeja Friszke, zorganizowane przez Katedrę Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedrę Dziejów Systemów Totalitarnych w ramach cyklu seminariów z historii Polski XX wieku organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL.
   
 
15 stycznia
prof. Krzysztof Leśniewski, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL otrzymał nagrodę im. księcia Konstantego Ostrogskiego przyznawaną przez miesięcznik „Przegląd Prawosławny” za zasługi na rzecz prawosławia i jednoczenia chrześcijan.
Profesora Leśniewskiego nagrodzono za to, że, jak czytamy w uzasadnieniu, w swojej działalności naukowej i wydawniczej „przybliża rzymskim katolikom duchowość prawosławnego Wschodu, pozwala zrozumieć różnice, a dzięki temu pełniej postrzegać chrześcijańską wspólnotę”.  


15 stycznia
odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci pracowników KUL, którą rozpoczęły jasełka oraz wspólne kolędowanie.  
 
17 stycznia
wykład pt. „Historia i współczesność – aranżacje ekspozycji muzealnych” w ramach otwartych wykładów z historii sztuki „Aktualność sztuki” wygłosiła dr Beata Skrzydlewska z  Instytutu Historii Sztuki KUL.  
 
18 stycznia
referat pt. „Osoba a osobowość” wygłosił prof. Piotr Oleś (kierownik Katedry Psychologii Osobowości KUL). Referat i dyskusja odbyły się w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II nt. „Od zdumienia osobą do myślenia o osobie”.  
 
18 stycznia
Teatr ITP. zaprezentował spektakl „Nowy Raj Utracony”.  
18 stycznia
Koło Starożytnicze Studentów KUL było gospodarzem spotkania z Mariolą Sobolewską nt. „Ganimedes ukochanym Zeusa. Homoseksualizm w eposie homeryckim”.  
 
18-25 stycznia
Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Kościele Akademickim KUL, oprócz duchownych rzymskokatolickich, słowo głosili przedstawiciele innych wyznań: abp Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, ks. dr Dariusz Chwastek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. mgr Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego, pastor Randy Hacker z Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Obchodom Tygodnia towarzyszyła wystawa zdjęć pt. „Świat prawosławia” z okazji 5-tej rocznicy portalu OrtPhoto.
 
 
 

19 stycznia

W ramach Tygodnia, odbyła się konferencja naukowa pt. „Chrześcijanie Bliskiego Wschodu”, podczas której mszy św. przewodniczył abp Józef Życiński Metropolita Lubelski.

 
 
19 stycznia
Koło Lubelskie PTF zorganizowało spotkanie połączone z referatem ks. mgr. Krzysztofa Kaoki pt. „C.S. Lewis – misomythus nawrócony”.  
 
20 stycznia
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe w porządku którego przewidziano referat ks. dr. Grzegorza M. Barana (Lublin, KUL) nt. „Wybujała fantazja czy mistyczna finezja w alegorycznym interpretowaniu Biblii przez św. Augustyna”.  
20 stycznia
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie dyskusyjne pt. „PeeReLacy. Czy Polacy wyginęli?” z udziałem prof. Ryszarda Legutki, prof. Mieczysława Ryby oraz red. Rafała Ziemkiewicza.  
20 stycznia
odbyło się spotkanie promujące GFPS (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej).  
 
21 stycznia
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zorganizowali wykład otwarty prof. Ewy Jaskółowej (Uniwersytet Śląski) pt. „Szkoła wobec współczesnych metodologii literaturoznawczych”.  
21 stycznia
Koło Naukowe Studentów MISH było gospodarzem spotkania autorskiego z Sylwią Wilczewską, podczas którego zaprezentowana została jej nowa książka „Ogień i cień”.
Publikacja ta jest pierwszą z serii książek artystycznych „Traditio Antiquitatis” pod redakcją Katarzyny Kołakowskiej wydawanej przez Instytut Filologii Klasycznej KUL oraz czasopismo „Littera Antiqua”. Seria ta składać się ma z dzieł młodych twórców, zainspirowanych literaturą antyku.
   
 
25 stycznia
Koło Naukowe Teatrologów KUL zorganizowało spotkanie poświęcone sztuce mimu. Dyskusja skupiała się przede wszystkim na Wrocławskim Teatrze Pantomimy i spektaklu „Galapagos”.  
25 stycznia
Koło Naukowe Teologów KUL zorganizowało spotkanie z Krzysztofem Ziemcem, dziennikarzem telewizyjnym, prezenterem Wiadomości TVP 1, publicystą.  
 
27-28 stycznia
na KUL odbył się II etap XXIX Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Filologii Klasycznej KUL.  
 
28 stycznia
w Święto Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu miała miejsce uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Papieskiego tegoż Wydziału Profesorom KUL – Ks. Czesławowi Bartnikowi (Wydział Teologii) oraz Ks. Stanisławowi Kowalczykowi (Wydział Nauk Społecznych).  
 
31 stycznia
w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z historii sztuki, zatytułowanych „Aktualność sztuki” odbył się wykład dr Elżbiety Matyaszewskiej pt. „Czy Matejko był malarzem religijnym?”.