3 stycznia

rozpoczął się miesięczny program zorganizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL przy współpracy z University of St. Thomas i St. Ambrose University w USA, prezentujący studentom amerykańskim postać Jana Pawła II, jego polskie korzenie, środowiska i miejsca z nim związane. 28 studentów wraz z profesorami Kennethem Kempem i Paulem Wojda, merytorycznymi opiekunami z ramienia University of St. Thomas, spędziło w Polsce 4 tygodnie. Główną częścią programu był pobyt na naszym Uniwersytecie, gdzie odbyła się większość wykładów i spotkań, studenci przygotowali swoje prace i przystąpili do końcowego egzaminu. Zaplanowano także wyjazd do Zamościa, Kozłówki, Częstochowy, Krakowa oraz Wadowic. Pozostały czas wypełniły dyskusje, pokazy filmów, prezentacje poezji, spotkania. Pobyt w Polsce był dla uczestników programu rozwinięciem ich uniwersyteckich studiów w USA.

3 stycznia

dr hab. Waldemar Bednaruk, pracownik Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, został laureatem Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense im. Profesora Edmunda Prosta. Nagrodzona została książka „Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)”.

8 stycznia

podczas mszy św. w Kościele Akademickim KUL, transmitowanej za pośrednictwem TVP Polonia, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Kościoła Akademickiego KUL. Mszy św., w intencji całej społeczności akademickiej KUL, przyjaciół, absolwentów i dobrodziejów (żyjących i zmarłych), przewodniczył abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL.

9-12 stycznia
wykłady nt. „Critical Issues in Managing Engineered Projects and Systems” wygłosił prof. Mirosław Skibniewski, specjalista w dziedzinie automatyki i komputerowych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu w budownictwie, z University of Maryland (USA). Wykłady są realizowane w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11 stycznia
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych KUL zorganizowała Dzień Erasmusa przeznaczony dla wszystkich studentów KUL zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki w roku 2012-13.
12 stycznia
na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim odbył się Dzień Otwartych Drzwi.
14 stycznia 
odbył się wykład pt.  Badania i prace konserwatorskie zespołu kościoła farnego
(Dom Wikariuszy, Plac po Farze, Dawna Plebania) i kościoła pobrygidkowskiego w Lublinie
16 stycznia 
odbyła się konferencja pt. „Kobieta gotowa na sukces”.

16 stycznia
odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Artem historicam aliis tradere” Księdzu Profesorowi Anzelmowi Weissowi, z okazji 70. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich i 40-lecia pracy naukowej w KUL. Organizatorem była Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych, Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych oraz Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.
16 stycznia
kolejny wykład z cyklu „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji”, na zaproszenie Instytutu Historii Sztuki KUL, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wygłosił Tomasz Pieńkowski. Wykład nosił tytuł „Kościoły Pokoju i nie tylko. Niezwykły świat sztuki Reformacji na Śląsku”.
17 stycznia
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zorganizowali 2nd Session of Young Journalists, której myślą przewodnią były Tematy tabu w mediach.
 
18 stycznia
odbyła się uroczystość poświęcenia gmachu naukowo-dydaktycznego Biotechnologii KUL. W uroczystości uczestniczyła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
18 stycznia
Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”, podczas którego wykład pt. „Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949-1989” wygłosił prof. Dariusz Stola.
 
18 stycznia 
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski KUL zorganizowala wykład Scentralizowany system kompleksowej obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych.
 
 
 
 
18 stycznia
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Instytut Jana Pawła II KUL zorganizowali wykład rabina Sachy Pecarica, pt. „Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza?”.
 
 
18-25 stycznia
odbył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”. Zwyczajowo w tym czasie do Kościoła Akademickiego KUL, na mszę św. o godz. 12.15, zapraszani są kaznodzieje innych wyznań. W tym roku gościliśmy przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego, Prawosławnego oraz Chrześcijan Baptystów.
W ramach Tygodnia Modlitw, 18 stycznia, Instytut Ekumeniczny KUL przygotował konferencję naukową pt. „Kiedy sakramenty nas połączą? 30 lat ekumenicznego uzgodnienia z Limy o chrzcie, Eucharystii i posługiwaniu duchownym”.
 
 

19 stycznia
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizował spotkanie pt. „Roman Dmowski polityk i wychowawca pokoleń”.
19 stycznia
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny TN KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. dr. Grzegorza Barana (KUL) pt. „Na styku kultur: Centon Proby – historia biblijna opowiedziana słowami Wergiliusza”.
19 stycznia
Instytut Matematyki i Informatyki KUL zorganizował wykład prof. Tadeusza Kaczorka nt. „Singularne układy niecałkowitego rzędu”.
19-21 stycznia
odbyła się konferencja naukowa pt. „Ludzka Twarz Biznesu” zorganizowana przez studentów I roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości KUL. Celem konferencji było podniesienie kwalifikacji przyszłych psychologów biznesu, budowanie pomostu między naukowcami i praktykami biznesu oraz integracja środowiska osób działających na rzecz kształtowania biznesu „z ludzką twarzą”.
23 stycznia
odbyła się uroczystośc promocji doktorskich na WNH
24 stycznia
referat nt. „Przemiany religijności w Polsce po 1989 roku”, jako przyczynek do dyskusji w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II, wygłosił ks. prof. Janusz Mariański. Temat ten zainaugurował nowy cykl spotkań konwersatoryjnych – Człowiek współczesny i religia.
25 stycznia
Koło Starożytnicze Studentów KUL zorganizowało wykład otwarty pt. „Pies, demon i gruba ryba – w poszukiwaniu wpływów perskich w Księdze Tobiasza”, który wygłosił mgr Bartłomiej Proc.
26 stycznia
Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL była gospodarzem kolejnego spotkania z cyklu „Aktualności teoretycznoliterackie”. Pierwsza część poświęcona była przypomnieniu zmarłego przed siedmioma laty Kierownika Katedry, prof. Władysława Panasa, na drugą złożyły się prezentacje nowych książek i zagadnień teoretycznych.
26 stycznia
Instytut Biotechnologii KUL zorganizował spotkanie nt. „Jak patentować wynalazek biotechnologiczny”.
26 stycznia
odbył się pierwszy z cyklu wykładów „Państwo to my”, pt. „Początki Państwa i ustroju polskiego” (Co smok wawelski może powiedzieć o stosunku do prawa). Wykład wygłosił prof. Marek Barański (UKSW).
26-27 stycznia
na KUL odbył się II etap XXX Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Filologii Klasycznej KUL.
28 stycznia
w uroczystość św. Tomasza z Akwinu w Bazylice O.O. Dominikanów w Lublinie odbyła się Debata Dwóch Ambon nt. „O używaniu siły przez religię”. W debacie udział wzięli o. prof. Jacek Salij, dominikanin, teolog z UKSW oraz ks. prof. Andrzej Szostek, marianin, etyk z KUL. Debatę prowadził o. Tomasz Dostatni OP.
28 stycznia
odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci pracowników KUL wcześniej dzieci przedstawily Jasełka
30 stycznia
z cyklu „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji”, wykład nt. „Szalona wyobraźnia artystów – dekoratorów w projektach i realizacjach” wygłosiła Magdalena Białonowska. Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.