1 stycznia 2014

 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię – w Kościele Stella Maris w Broadbeach
 • Wziął udział w noworocznym obiedzie i w spotkaniu z Członkami Koła Żywego Różańca

2 stycznia

 • W Nerang spotkał się z Proboszczem Ks. Rafałem Rucińskim

4 - 5 stycznia

 • Przebywał w Brisbane

4 stycznia

 • Uczestniczył w koncercie kolęd przygotowanym przez polonijne zespoły folklorystyczne "Wisła" i " Obertas".
 • W kościele p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej na Bowen Hills przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię

5 stycznia

 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię - w kościele p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej na Bowen Hills

6 stycznia

 • Na zaproszenie Ks. Henryka Zasiury SChr Rektora Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej przebywał w Marayong

7 stycznia

 • Udzielił wywiadu dla rozgłośni radiowej SBS.
 • Spotkał się z redaktorem naczelnym " Puls Polonii" Panią Ernestyną Skuriat-Kozak.

8 stycznia

 • Spotkał się z Panią Haliną Prociuk działaczką Polonijną z Sydney.

9 stycznia

 • Spotkał się z Siostrą Grażyną Rocławską Przełożoną Prowincjalną Sióstr Nazaretanek w Australii.

 

14 stycznia

 

 • Spotkał się z Księdzem Tomaszem Kotem Prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Księży Jezuitów

15 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością akademicką Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli

 • Wziął udział w konferencji prasowej poświęconej rozwojowi Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli

 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli

 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Konwikcie Księży Studentów KUL

17 stycznia

 • Gościł Panią Poseł Genowefę Tokarską

20 stycznia

 • Spotkał się z Duszpasterzami Akademickimi KUL

22 stycznia

 • Wziął udział w spotkaniu Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina

23 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL

24 stycznia

 • Spotkał się z przedstawicielami lubelskich mediów

27 stycznia

 • Spotkał się z przedstawicielami Chóru KUL w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”.

28 stycznia

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Księdzu Prof. Michałowi Hellerowi odznaczenia Grate Memoriae Signum Universitatis

 • Wziął udział w konferencji prasowej w związku z odznaczeniem Księdza Prof. Michała Hellera

29 stycznia

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu

30 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu

31 stycznia

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu