1-5 stycznia

 • Przebywał w służbowej podróży zagranicznej.

1-5 stycznia

 • Na zaproszenie Księdza Waldemara Matusiaka TChr. gościł w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston.

1 stycznia

 • Wziął udział w dorocznym spotkaniu Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Księży w San Antonio.

3 stycznia

 • W Klinice Burzyńskiego spotkał się z Państwem Barbarą i Stanisławem Burzynski.

7 stycznia

 • W Oddziale Lubelskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w Noworocznym spotkaniu i wręczeniu Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta za 2014 rok.

8 stycznia

 • Wziął udział w Noworocznym spotkaniu opłatkowym Związku „Pracodawcy Ziemi Lubelskiej”.

12 stycznia

 • Przyjął Panią Agnieszkę Gąsior-Mazur Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

13 stycznia

 • Gościł Pana Adama Jassera Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Gościł Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie Pana płk. dr. n. med. Zbigniewa Kędzierskiego

14 stycznia

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się - ze studentką KUL na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Mistrzynią Świata Juniorek i Wicemistrzynią Świata Seniorek w sumo Panią Jagodą Mazurek.

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie komercjalizacji wiedzy.

15-16 stycznia

 • Przebywał w podróży służbowej na Ukrainie w ramach spotkania Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.

17 stycznia

 • Przewodniczył obradom Konwentu przy Rektorze KUL.

19 stycznia

 • Gościł Panią Ilonę Skibińską-Fabrowską Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie.

 • Spotkał się z Panem Andrzejem Skolmowskim Wiceprezesem Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu

20 stycznia

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z przedstawicielami Akademickiej Służby Porządkowej.

 • Przyjął Ojca Tomasza Kota Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

21 stycznia

 • W Konwikcie Księży Studentów KUL wziął udział w spotkaniu Opłatkowym.

22 stycznia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Doktorem Olafem Gajlem Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji.

23-25 stycznia

 • W Wojnowie przewodniczył obradom wyjazdowego Kolegium Rektorskiego.

24 stycznia

 • Zapoznał się z aktualnym stanem Fundacji Potulickiej i złożył wizytę w jej wybranych obiektach.

25 stycznia

 • Przewodniczył Mszy Świętej w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach.

 • Złożył wizytę Księdzu Ryszardowi Czajce TChr. Proboszczowi parafii w Potulicach.

 • Spotkał się z Panem Jackiem Podlewskim Wiceprezesem Fundacji Potulickiej.

26 stycznia

 • Otworzył Centrum Języka Chińskiego na KUL.

 • Gościł Ministra Skarbu Państwa Pana Włodzimierza Karpińskiego.

 • Przyjął Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel Bogdanaka Pana Zbigniewa Stopę.

27 stycznia

 • Przyjął Pana Prokuratora Andrzeja Kiełtykę.

 • Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL przewodniczył uroczystości wręczenia Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej.

28 stycznia

 • Przyjął Pana Sędziego Edwarda Lorysia, Pana Marka Paprockiego i Pana Grzegorza Lato.

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

29 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu

30 stycznia

 • Spotkał się z przedstawicielami lubelskich mediów.

 • Wziął udział w programie Gość Popołudniowy Radia eR.