Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2015

 

 

 

27 stycznia 2015 r. - w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego, zorganizowaną przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Podczas konferencji laudację wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, prezentacji księgi, pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, dedykowanej Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, natomiast jej wręczenia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Konferencję zakończyło wystąpienie Jubilata.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 22:32 - Sławomir Graboń