29 grudnia - 12 stycznia

 • Przebywał w służbowej podróży zagranicznej.

30 grudnia – 11 stycznia Przebywał z oficjalną wizytą wśród Polonii w Chicago.

31 grudnia

 • Wziął udział we Mszy Świętej dziękczynnej za miniony rok w parafii Trójcy Świętej w Chicago.
 • Uczestniczył w balu sylwestrowym dla rodzin z dziećmi, zorganizowanym przez Parafię Trójcy Świętej w Chicago.

1 stycznia

 • Wygłosił okolicznościową homilię podczas Mszy Świętych sprawowanych w Parafii Trójcy Świętej w Chicago.
 • Spotkał się z Księżmi Chrystusowcami oraz Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla posługującymi w Parafii Trójcy Świętej w Chicago.

2 stycznia

 • Złożył wizytę w Domu Prowincjalnym Księży Chrystusowców w Lombrad.
 • Złożył wizytę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Lombard.

3 stycznia

 • Wygłosił okolicznościową homilię podczas Mszy Świętej w Parafii Świętego Ferdynanda w Chicago.
 • Wziął udział w III Polonijnym Orszaku Trzech Króli, zorganizowanym przez wspólnotę polonijną Parafii Świętego Ferdynanda w Chicago.
 • Spotkał się z biskupem pomocniczym archidiecezji Chicago Jego Ekscelencją Johnem Manzem.
 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym Fundacji Jana Pawła II w Chicago.

6 stycznia

 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym polskich duszpasterzy z Archidiecezji Chicago.
 • Spotkał się z biskupem pomocniczym Archidiecezji Chicago Jego Ekscelencją Andrzejem Wypychem.

8 stycznia

 • Wziął udział w spotkaniu z Panią Alicją Pożywio Prezes Towarzystwa Przyjaciół Absolwentów KUL w Chicago oraz Panią Małgorzatą Langer skarbnikiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Absolwentów KUL w Chicago.

10 stycznia

 • Spotkał się ze wspólnotą parafialną parafii Świętego Jacka w Chicago.

14 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Honorowego dotyczącemu przygotowania Księgi Pamiątkowej dla Księdza Profesora Andrzeja Szostka.

15 stycznia

 • Spotkał się z Zastępcą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Panem Dariuszem Kopciowskim.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji przygotowywanych w związku z Jubileuszem 100-lecia KUL.
 • Spotkał się z Księdzem Doktorem Marcinem Nabożnym Zastępcą Dyrektora Biura Zarządu Głównego TP KUL w Lublinie.

16 stycznia

 • Spotkał się z dziećmi pracowników KUL w związku z organizowaną dla nich zabawą choinkową.
 • Wziął udział w oficjalnym otwarciu kwatery Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis na Starym Rynku w Lublinie.

18 stycznia

 • Spotkał się z Panem Piotrem Waszakiem Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie.
 • Spotkał się z Redaktorami Naczelnymi oraz innymi przedstawicielami lubelskich mediów.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

19 stycznia

 • W ramach Projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Chóru KUL.

20 stycznia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Markiem Kuchcińskim Marszałkiem Sejmu RP VIII kadencji.

21 stycznia

 • W ramach Projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z uczestnikami akcji: Bieg po równy start. Podziel się kilometrem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji i zagospodarowania przestrzeni uniwersyteckiej KUL.
 • Spotkał się z Dyrektorem Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie Panem Komendantem Zbigniewem Kędzierskim.

22 stycznia

 • Spotkał się z Wicemarszałkiem Senatu Panem Grzegorzem Czelejem.
 • W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan gościł Ich Ekscelencje: Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskupa Abla, Metropolitę Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika oraz Księdza Wasylija Mowczaniuka, Dziekana Okręgu Jarcewo, Prawosławnej Diecezji Smoleńskiej Patriarchatu Moskiewskiego.

23 stycznia

 • Przewodniczył Mszy Świętej z okazji spotkania Opłatkowego dla Przewodników PTTK z Lublina i województwa lubelskiego.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie spotkania Opłatkowego dla Przewodników PTTK z Lublina i województwa lubelskiego.

25 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu organizacji studiów podyplomowych na KUL.

26 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie powołania Wolontariatu przy Muzeum Historii KUL.

27 stycznia

 • W Warszawie spotkał się z Szefem Gabinetu Prezydenta RP Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim.

28 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Dowódcą Wielonarodowej Brygady w Lublinie Panem Generałem Adamem Joksem.

29 stycznia

 • W Warszawie spotkał się z Marszałkiem Senatu RP IX kadencji Panem Stanisławem Karczewskim.
 • W Muzeum Lubelskim w Lublinie wygłosił słowo na wernisażu wystawy: Matejko, Chełmoński, Pankiewicz i inni. Akwarele, pastele, rysunki i grafiki ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

31 stycznia

 • Z okazji spotkania świąteczno-noworocznego dla Seniorów i Rencistów KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.