4 stycznia

 • Przewodniczył posiedzeniu w sprawie organizacji studiów I stopnia na kierunku informatyka dla grupy w języku angielskim.

7 stycznia

 • Spotkał się z JE Biskupem Mieczysławem Cisło.

9 stycznia

 • W sprawach Jubileuszu 100-lecia KUL spotkał się z Panem Profesorem Leszkiem Mądzikiem Dyrektorem Sceny Plastycznej KUL.

10 stycznia

 • Spotkał się z Prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Panem Tomaszem Małeckim.
 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.
 • W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w Gali wręczenia Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta za rok 2016.
 • Spotkał się z Panią doktor Barbarą Skoczyńską.

11 stycznia

 • Wziął udział w posiedzeniu Rady Bibliotecznej KUL.
 • Spotkał się z JE Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem i Księdzem Prof. Tadeuszem Guzem.

13 stycznia

 • Spotkał się z Redaktorem Dziennika Rzeczpospolita Panem Tomaszem Krzyżakiem.
 • Wziął udział w inauguracji sezonu saneczkowego KUL CAN KULig.

16 stycznia

 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.
 • Spotkał się z Prezesem Olivia Business Centre Panem Maciejem Grabskim oraz Prezesem Zarządu Intrograf Lublin S.A. i Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

17 stycznia

 • Spotkał się z Panem Mecenasem Piotrem Sendeckim.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu strony internetowej Duszpasterstwa Akademickiego KUL.

18 stycznia

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami Koła Naukowego Doktorantów Ars Educandi działającego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

19 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.

20 stycznia

 • Spotkał się z Redaktorami Naczelnymi oraz innymi przedstawicielami lubelskich mediów.

21 stycznia

 • Przewodniczył posiedzeniu Konwentu przy Rektorze KUL.

23 stycznia 2017

 • Spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Arturem Soboniem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
 • Spotkał się z Panem Mariuszem Olbromskim.
 • Wziął udział w wieczorze autorskim Mariusza Olbromskiego Podróże na Kresy, zorganizowanego w ramach cyklu Kulowskie Spotkania Literackie.

24 stycznia

 • Przewodniczył posiedzeniu dotyczącemu strategii rozwoju KUL.

25 stycznia

 • Spotkał się z Panem Dyrektorem Pawłem Gajewskim Szefem Gabinetu Prezesa TVP i Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z grupą studentów z Chin studiujących na Uniwersytecie.

25-27 stycznia

 • Przebywał z wizytą w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

29 stycznia

 • Z okazji spotkania świąteczno-noworocznego dla Seniorów i Rencistów KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.

30 stycznia

 • W Nałęczowie wygłosił słowo na rozpoczęcie XXVIII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni polskich
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

31 stycznia

 • Spotkał się z Zastępcami Prezydenta Miasta Rybnik: Panem Wojciechem Świerkoszem i Panem Wojciechem Studentem oraz Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku Panią Małgorzatą Wróbel.