4 stycznia

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Panem Krzysztofem Flagą.

8 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Kroniki Jubileuszowej KUL.
 • Wziął udział w spotkaniu z okazji imienin Biskupa Mieczysława Cisło.
 • W TVP Lublin wziął udział w programie: „Tu i teraz”.

9 stycznia

 • Spotkał się z Prowincjałem Towarzystwa Jezusowego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej O. Tomaszem Ortmannem.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu wydarzeń jubileuszu 100-lecia KUL.

10 stycznia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • W Kazimierzu Dolnym wziął udział w kolacji na rozpoczęcie szkolenia: „Negocjacje w organizacji w modelu zarządzania przez zaangażowanie”.

11 stycznia

 • Podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości KUL.
 • Spotkał się z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Dyrektorem Jerzym Sądlem, Wicedyrektorem Adamem Kornatem, Nadleśniczym Adamem Kotem.
 • Wziął udział w posiedzeniu Katedry Prawa Rzymskiego.
 • Wziął udział w programie: „Gość Radia Lublin”.

12 stycznia

 • Spotkał się z Rektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie Księdzem Dr. Bogdanem Prachem.

15 stycznia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

16 stycznia

 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu relokacji agend administracyjnych KUL.

17 stycznia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Proboszczem parafii w Kaniem Ks. Romanem Knysiem, Przewodniczącym Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Panem Mirosławem Maziarzem, oraz Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem Panią Renatą Sobkowicz.

18 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu inwestycji KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Działu Teleinformatycznego KUL.
 • W ramach Kulowskich spotkań literackich spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.

19 stycznia

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu TBV Lublin Panem Wojciechem Dziobą.
 • W Muzeum Zamkowym w Malborku otworzył wystawę ze Zbiorów Sztuki KUL pt. „Sztuka jest KUL”.

21 stycznia

 • W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Malborku przewodniczył Mszy Świętej.

22 stycznia

 • Spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Panem Prof. Andrzejem Dropem.

23 stycznia

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się ze studentami przygotowującymi wystawę prac Pani Marii Chomentowskiej.
 • Spotkał się z Metropolitą Lwowskim JE Abp. Mieczysławem Mokrzyckim.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu możliwości udostępnienia nieruchomości w Dębówce.

24 stycznia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • W Instytucie Jana Pawła KUL wygłosił wykład pt. „Narodzony z serca Kościoła. O tożsamości uniwersytetu katolickiego dzisiaj” w ramach konwersatorium myśli Jana Pawła II.

25 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu wydania jubileuszowej publikacji nt. Fundacji Potulickiej.

26 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością KUL.
 • Spotkał się z Redaktorami Naczelnymi oraz innymi przedstawicielami lubelskich mediów.

28 stycznia

 • Z okazji spotkania świąteczno-noworocznego dla Seniorów i Rencistów KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.

29 stycznia

 • Spotkał się z reżyserem, aktorem, pisarzem Panem Krzysztofem Czeczotem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

30 stycznia

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Krajowym Duszpasterzem Strażaków, Proboszczem parafii pw. Karoliny Kózki w Rzeszowie Ks. st. bryg. Dr. Janem Krynickim oraz Dyrektorem Regionu Pion Bankowości Detalicznej, Bank Pekao S.A w Lublinie Panem Prof. Antonim Magdoniem.