Decyzja Prorektora ds. Studentów i Doktorantów w sprawie stypendium doktoranckiego na IV roku i pierwszym przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 dla doktorantów IV roku i pierwszego przedłużenia studiów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019

Lista rankingowa

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021, godz. 09:14 - Maria Mazurek-Olszowa