Prosimy o zapoznanie się z decyzją Prorektora ds. studentów w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2019/2020.

 

Lista rankingowa

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020, godz. 21:56 - Adam Jankowski