Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 będą przyznawane stypendia/nagrody z następujących funduszy stypendialnych:

  • Fundusz Stypendialny im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
  • Fundusz Stypendialny im. prof. Tadeusza Csaky
  • Fundusz Stypendialny im. Paula I. B Staniszewskiego
  • Nagroda im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben
  • Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
  • Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
  • Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Ewy Konopackich

 

Wniosek o przyznanie wyżej wymienionych stypendiów, zaopiniowany przez Dziekana, należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, p. CN-002A, do 15 października 2019 r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

 

Studenci mogą się również ubiegać o stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL:

  • Startuj z TP KUL
  • dla studentów bezinteresownie działających na rzecz KUL
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019, godz. 13:28 - Leszek Wojtowicz