Lublin, 09.06.2021 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie nagrody im. dr Marianny Sadlak

dla najlepszych absolwentów KUL za wyróżniającą pracę magisterską

 

 

 

Nabór wniosków: do 15 października 2021 r.

 

Wniosek o przyznanie nagrody im. dr Marianny Sadlak należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

 

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 15 października 2021 r.

 

Regulamin Nagrody im. dr Marianny Sadlak

Rules and Regulations Regarding dr Marianna Sadlak Award

 

 

 

 

Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

 

 

W roku akademickim 2021/2022 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:

  1. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów
  2. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
  3. Nagroda im. dr Marianny Sadlak
  4. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna
  5. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.

 

Nabór wniosków: do 15 października 2021 r.

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.

 

Wniosek o przyznanie powyższych stypendiów należy złożyć wyłącznie na wzorze:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

 

 

 

REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

  1. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów

  2. Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla studentów

  3. Regulamin Nagrody im. dr Marianny Sadlak

  4. Regulamin Stypendium Fundowango im. Skrzyńskich z Żurawna

  5. Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021, godz. 10:56 - Małgorzata Stróżyńska