Lublin, 09.06.2021 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie nagrody im. dr Marianny Sadlak

dla najlepszych absolwentów KUL za wyróżniającą pracę magisterską

 

 

 

Nabór wniosków: do 15 października 2021 r.

 

Wniosek o przyznanie nagrody im. dr Marianny Sadlak należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

 

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 15 października 2021 r.

 

Regulamin nagrody im. dr Marianny Sadlak

 

 

 

Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

 

 

Lublin, 28.05.2021 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

z Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów na rok akademicki 2020/2021

 

 

Nabór wniosków: do 15 czerwca 2021 r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego.

 

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 15 czerwca 2021 r.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów

 

 

Rules and Regulations Concerning
Władysław and Maria Jarosz Scholarship Fund

 

Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

 

 

 

 

Informuję, że uchwałą Senatu KUL z dnia 27.05.2021 r. został zatwierdzony Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów 

 

 

 

 

Informuję, że zarządzeniem Rektora KUL z dnia 05.03.2021 r. został wprowadzony Regulamin nagrody im. dr Marianny Sadlak.

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrody im. dr Marianny Sadlak

 

Regulamin nagrody im. dr Marianny Sadlak zal.

 

 

 

 

 

W roku akademickim 2020/2021 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:

 1. Fundusz Stypendialny im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
 2. Nagroda im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben
 3. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 4. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
 5. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Ewy Konopackich
 6. Fundusz Stypendialny im. ks. Wawrzyńca Wnuka
 7. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich

Wniosek o przyznanie wyżej wymienionych stypendiów, zaopiniowany przez Dziekana, należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego., do 15 października 2020 r.  na formularzu zamieszczonym poniżej:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.

 

REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
 2. Regulamin Nagrody im. Jana Stefanczyk i Heleny Stefańczyk-Senftleben 
 3. Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla studentów
 4. Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar
 5. Regulamin Funduszu Stypendialnego Tadeusza i Ewy Konopackich
 6. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. ks. Wawrzynca Wnuka
 7. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021, godz. 12:26 - Izabela Mazur