Stypendium w Institut Universitaire de Technologie de Bourges

Studenci IFR KUL mają możliwość wyjazdu stypendialnego do Institut Universitaire de Technologie w Bourges. Roczny pobyt na uczelni zagranicznej obejmuje zajęcia o profilu ekonomicznym, uzyskanie dyplomu z zakresu Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz staż w firmie francuskiej.
Zobacz więcej :

http://www.bourges.univ-orleans.fr/iut/

Staż Comenius

Staże i asystentura językowa (praktyka pedagogiczno-zawodowa) w szkołach krajów Unii Europejskiej finansowane w ramach programu Comenius.
Wyjazdy stypendialne trwają od 3 do 8 miesięcy w trakcie roku szkolnego i adresowane są do studentów filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej (specjalizacja pedagogiczna), studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych, którzy:
- są studentami II, III lub IV roku wyżej wymienionych kierunków;
- nigdy wcześniej nie byli zatrudnieni jako nauczyciele języka obcego;
- wykazują jasno sprecyzowany zamiar dążenia do zdobycia zawodu nauczyciela języka obcego (motywacja);
- wcześniej nie korzystali ze stypendium programu Comenius;
- posiadają obywatelstwo polskie.

 

 

Staż letni w La Salette

Staż jest propozycją dla studentów IFR, którzy zainteresowani są dziedzinami: hotelarstwo i turystyka. Jest on kontynuacją kształcenia i jednocześnie próbą wprowadzenia w życie nabytych wcześniej kompetencji. Studenci mają możliwość podjąć staż w jednym z 20 działów, między innymi w recepcji, animacji kulturalnej i pastoralnej, sklepie, dziale technicznym, biurach, redakcji miesięcznika. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy z woluntariuszami, personel jest przygotowany do monitorowania stażystów, dlatego studenci będą mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a także pogłębić znajomość języka profesjonalnego.
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, godz. 21:19 - Edyta Kociubińska