Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie informuje o rozpoczęciu rekrutacji na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę w rosyjskich uniwersytetach na różnym poziomie – licencjat, studia magisterskie i doktoranckie.

 

Co roku Rząd Federacji Rosyjskiej wyznacza określoną liczbę miejsc finansowanych z budżetu federalnego na edukację obcokrajowców w uczelniach wyższych Rosji (w 2016 roku wyznaczono łącznie 15 000 stypendiów dla praktycznie wszystkich krajów świata). W bieżącym roku dla Polski przeznaczono do 100 stypendiów na programy różnego stopnia – począwszy od podnoszenia kwalifikacji, skończywszy na pełnym cyklu edukacyjnym. Kandydat może zgłosić do 6 rosyjskich uniwersytetów, w których chciałby się uczyć (z dostępnych w ramach kwoty).

 

Stypendium państwowe obejmuje bezpłatną naukę przez cały okres nauki na wybranym kierunku i comiesięczne stypendium (przez cały okres nauki, niezależnie od wyników kandydata), które zazwyczaj wystarcza na opłacenie pobytu w akademiku danej uczelni.

 

Więcej informacji o rosyjskich uniwersytetach i specyfice programów nauczania, a także zasady i tryb rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej studyinrussia.ru

 

Rejestracja kandydatów i składanie dokumentów odbywają się przez stronę http://russia.study


Wszelkie dodatkowe informacje i konsultacje można uzyskać w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie (osoba odpowiedzialna: Dr. Andriej Potiomkin, zastępca dyrektora, tel. +48 600-233-023, e-mail: ronik.edu@gmail.com)

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017, godz. 22:20 - Monika Grygiel